Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – nabór wniosków

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

W dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. W województwie podlaskim szacowana kwota środków to 70 mln na około 414 wniosków.

O pomoc z działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie, co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o niskich dochodach podatkowych.

Dotychczas w ramach tego działania z poprzednich naborów w województwie podlaskim zostało podpisanych 435 umów na łączna kwotę dofinansowania 74 mln., a ponad 300 inwestycji zostało już zrealizowanych i wypłacono 40 mln zł. Ponadto utworzono ponad 400 nowych miejsc pracy, z tego ponad 30% nowych stanowisko utworzono w sektorze usług dla ludności, a 28% w sektorze robót i usług budowlanych.

 

 

Krzysztof Zalewski

Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Przeczytaj również

Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Ze... W niedzielę 25 czerwca br. na terenie klubu Hades odbył się Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca oraz IV Grajewski ...
Dzień Dziecka z Biblioteką W Dniu Dziecka Gminna Biblioteka w Rudzie zorganizowała gry i zabawy sportowe oraz konkursy z wiedzy ogólnej dla dzieci. Po wszystkich konkurencjach u...
W Grajewie bez strajków Jutro ogólnopolski strajk nauczycieli. O co będą walczyć? I jak to wygląda w Grajewie. Nowa reforma oświaty przyniosła, wśród nauczycieli wiele kont...
Konkurs plastyczny – zaproszenie BIBLIOTEKA-CENTRUM  KULTURY MIEJSKI  DOM  KULTURY  I  SPORTU W  SZCZUCZYNIE zapraszają do udziału w konkursie plasty...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge