BIBLIA A FAŁSZYWI PROROCY

TYLKO BIBLIA OBNAŻA  DO GOŁEGO KAŻDEGO FAŁSZYWEGO NAUCZYCIELA  I PROROKA !!! „ Patrz ! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.” ( Powtórzonego Prawa 30 : 15 – 20 )

„ Szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby „ ( Mat 7 : 13 ).
Dzisiaj ta brama jeszcze bardziej się poszerza – szczególnie gdy widzimy jak wielka rzesza ludzi idzie za głosem mącicieli i tych co uzurpują sobie prawo do zbawienia ludzkości przez mieszanie religii z polityką ! To budzi wręcz przerażenie i obrzydzenie. O ile dawniej pewna przyzwoitość nie pozwalała zachowywać się niewłaściwie, bo człowiek tracił w społeczeństwie lub w grupie znaczenie i swoje miejsce, o tyle dzisiaj zanika poczucie przyzwoitości, a wręcz przeciwnie – ludzie się nie wstydzą najbardziej hańbiących spraw. Mało tego, nawet się z nimi obnoszą i kreują się na bohaterów, którzy przełamują stereotypy i tabu. To, niestety, przenosi się także na dziedzinę Kościoła i życie duchowe oraz osoby duchowne. Presja świata jest tak ogromna, że proces demoralizacji czy wręcz całkowitej degradacji wydaje się nieodwracalny. Z drugiej strony: ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! ( Mat 7 : 14 ). Wejście na nią jakby coraz bardziej się zamazuje.

Przede wszystkim dlatego, że świat coraz bardziej atakuje nowymi atrakcjami. Ale też dlatego, że wielu, broniąc się przed falą demoralizacji ucieka w ciasną dewocję czy wręcz religijny fanatyzm, które, niestety, nie są drogą ewangeliczną. Wręcz przeciwnie, są współczesnym przejawem faryzeizmu, który Pan Jezus tak wyraźnie piętnuje. Im bardziej ci ludzie ogłaszają się jako prawdziwi uczniowie Chrystusa i głosiciele Ewangelii, tym bardziej zamazują innym obraz i uniemożliwiają odnalezienie ciasnej bramy. Jest to zdumiewające, jak proste słowa Ewangelii można było tak zaciemnić, wypaczyć. Tak bardzo, że już nawet nie rozpoznajemy własnego zakłamania. Co z prostych zasad Ewangelii zostało w naszym życiu ? Napisane jest – Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają.

Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane ( Mat 6 : 31 – 33 ).Te uwagi odnoszą się nie tylko do osób świeckich, ale także i przede wszystkim do księży ; do pasterzy ludu Bożego . Czy oni wszyscy wiedzą, co robią, sprawując święte obrzędy, głosząc Ewangelię? Czy sobie zdają sprawę z tego, co robią, w czym uczestniczą ? Trzeba powiedzieć, że nikt sobie z tego w pełni nie jest w stanie zdać sprawy. To jest prawda. Ale czy traktują te misteria poważnie? Czy mają przynajmniej tę świadomość, że to są święte misteria? Czy ma taką świadomość ktoś, kto odprawia Mszę św. „byle szybciej”, kto czyta  Ewangelię jak gazetę, kto po przeczytaniu Słowa Bożego robi z ambony wiec polityki ? Czy jest Sługą Bożym ten ,który  uprawia jawny nierząd z polityką ? Można, niestety, widzieć takie rzeczy w wielu miejscach w naszej ukochanej Rzeczpospolitej – co przeraża. I wówczas właśnie przypominają mi się słowa z Ewangelii o psach i świniach. Ludziom świeckim daje to okazję do usprawiedliwiania siebie. Szukają nawet towarzyskiego kontaktu z księżmi, aby w ten sposób zdobyć poczucie, że wszystko jest w porządku i otrzymać „rozgrzeszenie” dla siebie bez wyznania grzechów, bez żalu, skruchy i postanowienia poprawy. Czasami odwrotnie: obmawiają i plotkują na temat księży, zakonnic i zakonników o ich grzechach. Wszystko to w istocie ma na celu usprawiedliwienie siebie: jeżeli oni, ci którzy powinni być czyści i bezgrzeszni, są tacy, to Panie Boże, czego od nas zwykłych ludzi żądasz ? Pan Jezus powiedział jednak do nas: Wy jesteście solą… wy jesteście światłem świata ( Mat 5 : 13 ).

Jednocześnie nonszalancja w sprawowaniu świętych misteriów pokazuje, jak Bóg, który oddał je w kapłańskie ręce, jest niesamowicie pokorny, jak ogromnie miłosierny i cierpliwy! Jak Pan Jezus, znając nas, wiedząc, jakimi jesteśmy ludźmi, zdecydował się dać w nasze ręce całe swoje misterium podczas Komunii św. ?! To jest zdumiewające ! Jaka ogromna nadzieja i ufność, że przecież Go uszanujemy, rozpoznamy i wreszcie pójdziemy za Nim, że się obudzimy. Przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach ukazuje doskonale, że całkowicie zdawał sobie sprawę z naszego charakteru. I właśnie Jego ogromna pokora, miłosierdzie i łaskawość pełna ufności stanowi o Jego świętości, która fascynuje i powala. Żeby ją jednak zobaczyć, trzeba się samemu uciszyć, zastanowić i całkowicie zawierzyć BOGU a nie zwodniczym prorokom .

BIBLIA oraz Liturgia jest szkołą odkrywania tego co oczach BOGA jest święte – trzeba się jednak w nią z całą pokorą wsłuchać, dać wciągnąć i niczego więcej nie pragnąć !!! NIE MA TRZECIEJ DROGI !!! CZŁOWIEK MA W ŻYCIU DO WYBORU TYLKO DWIE DROGI ! JEDNĄ SZEROKĄ I ŁATWĄ  BUDOWANĄ NA GRZĄSKIM PIASKU RELIGII I POLITYKI , KTÓRA PROWADZI DO ZGUBY ! DRUGĄ WĄSKĄ , BUDOWANĄ NA OPOCE ; NA CHRYSTUSIE PANU NASZYM – KTÓRA PROWADZI DO CIASNEJ BRAMY ZBAWIENIA ! WYBIERAJ KTÓRĄ PÓJDZIESZ – TY I TWÓJ DOM !!!  „ Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. NIE POKŁADAJCIE UFNOŚCI W KSIĄŻĘTACH ANI W CZŁOWIEKU , U KTÓREGO NIE MA WYBAWIENIA. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, który stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.

On wiary dochowuje na wieki, daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych. Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia. Alleluja.”.( Psalm 146 )…… .. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.( Dz. Ap 4 : 12 ) „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy , którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,bo jestem cichy i pokorny sercem,a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. „ ( Mat 11 : 28 – 30 )… CZŁOWIECZE ! DROGI BRACIE I UMIŁOWANA SIOSTRO W CHRYSTUSIE PANU NASZYM ! Tylko wtedy doświadczysz, że Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie, gdy oddasz Mu siebie całego – nic nie zostawiając dla siebie. Gdy uznasz Go za jedynego Twojego Pana! Nie możesz służyć dwóm panom naraz ! Nie możesz służyć mamonie i tym co służą mamonie a zarazem BOGU ! QUO VADIS UKOCHANA MA OJCZYZNO I CAŁA LUDZKOŚĆ ??? ALE WYBÓR NALEŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE DO CIEBIE !!!

GŁOS

POLECAMY

PRAWDZIWY CHRZEŚCIJANIN A WŁADZA PAŃSTWOWA
BÓG I BIBLIA GŁUPSTWEM DLA LUDZI ZE ŚWIATA !

 

Przeczytaj również

Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Ze... W niedzielę 25 czerwca br. na terenie klubu Hades odbył się Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca oraz IV Grajewski ...
Dzień Dziecka z Biblioteką W Dniu Dziecka Gminna Biblioteka w Rudzie zorganizowała gry i zabawy sportowe oraz konkursy z wiedzy ogólnej dla dzieci. Po wszystkich konkurencjach u...
W Grajewie bez strajków Jutro ogólnopolski strajk nauczycieli. O co będą walczyć? I jak to wygląda w Grajewie. Nowa reforma oświaty przyniosła, wśród nauczycieli wiele kont...
Konkurs plastyczny – zaproszenie BIBLIOTEKA-CENTRUM  KULTURY MIEJSKI  DOM  KULTURY  I  SPORTU W  SZCZUCZYNIE zapraszają do udziału w konkursie plasty...
25 komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
 • Głos
  5 października 2012 at 01:07 - Odpowiedz

  BARDZO PRZEPRASZAM ! Ale doprawdy nie do końca rozumiem pytanie ! Może dlatego , że na prawdę jestem prostym człowieczkiem – bez szkół i żadnych fakultetów. Mam tylko kilkudziesięcioletnią twardą szkolę życia ! Dostałem od życia bardzo często przez swoją „ mądrość ‘ i głupotę ostro w kość ! Ja w tej chwili z nikim nie mam żadnych układów . Można jednak uznać za układ to że żyje – chlając kiedyś rojal itp. bacznie obserwowałem ludzi nie pijących a jednak szczęśliwych , uśmiechniętych i …..zakochanych ! Trudno to sobie wyobrazić ale ja ze łzami w oczach im tego wszystkiego , nawet w amoku pijackim zazdrościłem i prosiłem – wprost błagałem BOGA aby mnie wyciągnął z tego bagna a bez reszty Jemu i ludziom oddam się w SŁUSZNEJ JEGO SPRAWIE ! I TYLKO DZIĘKI BOGU ; JEGO BIBLII ORAZ PEWNYM OSOBOM – TERAZ MOIM PRZYJACIOŁOM – KTÓRYCH ON POSTAWIŁ MIĘDZY MNĄ A ŚMIERDZĄCYM ROYALEM ŻYJE ! I TO JEST MÓJ PEWNEGO RODZAJU UKŁAD ! A co do cenzury , i w ogóle czy u nas coś takiego istnieje ; lub jakaś blokada mediów ; albo zakaz mówienia,pisania , wyznania , myślenia itp., Gdyby to było za komuny – co było ostatnio w naszej stolicy , to by wkroczyło ZOMO i po ptokach – wtedy była cenzura albo jest np. w Syrii i w innych państwach w których jest wojna światowa ! Owszem – nie jest za dobrze w naszej ukochanej Rzeczpospolitej ! Rząd i jeden pan ( z grzeczności nie wymienię nazwiska ) kiwają nas lepiej niż sławna złota jedenastka na boisku ! Wiadomo, że rząd dobrowolnie nie ustąpi a ten drugi pan za wszelką cenę pod pozorem ogólnego dobra i niejako na plecach BOGA chce dorwać się albo swego jakiegoś sługusa posadzić na najwyższym stołku przy korycie ! Dla tłumu wystarczy iskierka zapalna i pójdzie nawet z goła ręką na czołgi ! I mamy wtedy ” słuszną wojnę pod pewnymi warunkami ” ! Może pod jednym – że my ich wybijemy bo oni nas za co ? My są sami święci ! Nie tędy droga ! Dosyć powtórek z bolesnej historii , gdzie lała się strumieniami ludzka krew ! Tu trzeba twardych rozmów , rozsądnego po obu stronach dialogu . A JAK NIE – TO SĄ NA TO KOLEJNE WYBORY ! Nie głosować na nich ! A tak na zakończenie , może i głupiego mego rozumowania i pisania , to jestem na 100% pewien ,że większość z tych krzykaczy właśnie na ten rząd głosowała i jestem pewien , gdyby Tusk wyszedł wtedy do tego tłumu i powiedział, że oddaje władze dla tego drugiego pana to by on ją przyjął bez żadnego namysłu a za chwilę do tego tłumu i do takich szarych i zwykłych ludzików odwróciłby się tyłem i by kazał nie z kolana ale ze swej d… zlizywać nam piankę ! Na zakończenie powtórzę – JA NIE WIDZĘ W NASZYM KRAJU W PEŁNI TEGO SŁOWA ZNACZENIU CENZURY ANI ŻADNYCH NIEWOLNICZYCH OGRANICZEŃ SWOBÓD OBYWATELSKICH !!! UKŁADY I UKŁADZIKI SĄ WSZĘDZIE – NIE TYLKO W SFERZE RZĄDZĄCEJ ALE TAKŻE – MOŻE JESZCZE WIĘKSZE I CIEMNIEJSZE WŚRÓD TYCH ; U KTÓRYCH TEGO CAŁKOWICIE NIE POWINNO BYĆ !!! A JEDNAK SĄ – BARDZO DUŻE I UTAJNIONE PRZED TAKIMI JAK JA SZARYMI LUDŹMI ; KTÓRZY ( NIE WSZYSCY ! ) DAJĄ SIĘ IM MANIPULOWAĆ I OTUMANIĆ I NA DANY IM ZNAK PÓJDĄ BEZMYŚLNIE NAWET NA RZEŻ !!! A NAM RACZEJ TEGO JUŻ NIE TRZEBA !!!

 • Wpisz swoje imię
  4 października 2012 at 23:35 - Odpowiedz

  brak cenzury to chyba brak układów?

 • Głos
  4 października 2012 at 22:21 - Odpowiedz

  BO JA NIE POLITYCZNY I NIE HETMAŃSKI ALE JENO ZWYKŁY CZŁOWIEK PROSTACKI – KTÓRY UPODOBANIE I UMIŁOWANIE MA W BOGU ; W JEGO BIBLII A TAKŻE W KAŻDYM CZŁOWIEKU !!! Pozdrawiam i dobrej nocy !!!

 • Wpisz swoje imię
  4 października 2012 at 19:37 - Odpowiedz

  dobrze ze mowi sie nie tylko o polityce

 • Głos
  4 października 2012 at 19:32 - Odpowiedz

  ZAPRASZAM , dołącz się ! Będzie nas więcej ! Nic tu Ci nie grozi ! Nie ma cenzury ani z mojej strony przeciągania na moją stronę ! Każdy człowiek ma prawo do własnych przekonań a nawet do tego w co lub w kogo wierzy ; a nawet do tego czy w ogóle w coś wierzy lub w jakiego Boga ! To każdego indywidualna sprawa ! Nic mi do tego ! W swoich wypowiedziach nie stosuje tyranii psychiki nacisku i prania mózgów . Do niczego od siebie nie namawiam i nie sugeruje a jedynie na ludzki , mi zrozumiały sposób pragnę przekazać BOGA I JEGO BIBLIĘ w jak najprostszy sposób i na tym moja rola kończy się ! Bardzo szanuje poglądy innych ale nie mogę znieść gdy ktoś swoimi ludzkimi naukami obraża Stwórce oraz wypacza Jego Prawa zawarte w BIBLII oraz wywyższa się swoją mądrością ponad wszystko i wszystkich ! BÓG nie stworzył nas bez myślnymi istotami po to abyśmy Jemu niejako niewolniczo oddawali hołd i uwielbianie ! ON nas stworzył istotami rozumnymi i dał nam pełną i suwerenną wolność oraz przewodnik jak najlepiej dla nas mamy korzystać z tej wolności oraz z życia ! BIBLIE !!! A jak korzystamy – to musi każdy sam siebie ocenić ! A wszystkich nas oceni kiedyś NAJSPRAWIEDLIWSZY SĄD BOŻY ! POZDRAWIAM !!! P/s. Jakby co – to odpowiem jutro bo dziś naprawdę niezbyt dobrze się czuje !

 • Wpisz swoje imię
  4 października 2012 at 19:03 - Odpowiedz

  Proszę o więcej., ciekawa dyskusja

 • Głos
  4 października 2012 at 07:20 - Odpowiedz

  “Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: “Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: “Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Mat 3 : 2 – 12

 • Głos
  3 października 2012 at 18:51 - Odpowiedz

  SZANOWNY PANIE AKS ! Dziękując za zaproszenie , tym razem po chrześcijańsku Panu odpowiem ! Gdzie i z kim ja będę na rekolekcjach to już moja sprawa ! Zdam się – jak do tej pory – na mego BOGA i JEGO KIEROWNICTWO ! Nie do mnie nalezą już moje kroki ani ja cały ale całkowicie do NAJPRAWDZIWSZEGO BIBLIJNEGO BOGA OJCA ! Napiszę szczerze , że nawet Pana „ świadectwa „ mnie nie skuszą do zejścia z już obranej DROGI CHRYSTUSA – NASZEGO PANA , KU CHWALE BOGA OJCA ! AMEN !!!! P/s . i proszę już nie wzywać mnie „ do tablicy. „ ! Nie jestem i nigdy nie będę Pana uczniem !!! ŻEGNAM !!!

 • AKS
  3 października 2012 at 18:20 - Odpowiedz

  15 października o 17 zaczynamy mszą św. w kościele Matki Bożej nasze rekolekcje REO czyli z Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszam wszystkich a zwłaszcza ciebie, bo może tam nauczysz się (jeśli będzie taka wola Boża) właściwego sposobu ewangelizacji (widzę, ze masz do tego ciągoty).

 • Głos
  3 października 2012 at 14:08 - Odpowiedz

  JA JUŻ Z PANEM SKOŃCZYŁEM PANIE SZYMCZAK! BARDZO PROSZĘ NIE ZAŚMIECAJ MOICH KOMENTARZY A TAKŻE UMYSŁÓW LUDZI WIERZĄCYCH W PRAWDZIWEGO BOGA I W NASZ KOŚCIÓŁ- JESZCZE ZAŚMIECANY PRZEZ TAKICH JAK PAN I PANA LUDZKIE ,OBŁUDNE I ZWODNICZE NIE POPARTE BOŻYM SŁOWEM NAUKI ! A WIĘC MÓWIĘ PO CHŁOPSKU – SPADAJ PAN !SIO !!!

 • Głos
  3 października 2012 at 13:47 - Odpowiedz

  DROGI BRACIE ! UMIŁOWANA SIOSTRO ! W naszym życiu ,w co raz trudniejszych do zniesienia czasach bardzo często spotkamy , jesteśmy atakowani niemal wszędzie ( nawet w naszych świątyniach ) przez ludzi , którzy powołując się na BOGA , na Jego Pismo Święte , nawet na nasz Kościół i wyznanie ; że tylko oni i nikt więcej mają autorytet u BOGA i mają prawo do zbawienia nas , naszej Ojczyzny a nawet całego świata ! Tacy ludzie już byli w czasach biblijnych .Należy zwrócić uwagę na pozdrowienia ludzi dyscyplinowanych przez Zbór wczesnochrześcijański , którzy pozwolili sobie na łamanie prawa Bożego. Odwołamy się do Bożego Słowa: Niech dobry Pan pokieruje i da mądrość w tej tak prostej sprawie, jakim jest powitanie, pozdrowienie, słuchanie , przebywanie oraz chodzenie ich drogami !„ Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. ( 2 Tes. 3 : 6; ) „A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził;” ( 2 Tes. 3 : 1 4 ) UKOCHANI ! Kluczowym słowem, często pojawiające się w Adwencie, to CZUWANIE. W całym Piśmie Świętym możemy znaleźć wiele fragmentów, które nawiązują do czuwania. Czytamy m.in.:Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; Czuwajcie! Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe; Czuwajcie i bądźcie mocni w wierze; Czuwajcie wytrwale; Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć. W wielu z tych fragmentach nawołujących do czuwania, przejawia się zachęta do wytrwałości. Trzeba nam być czujnymi, gdyż zły nie śpi. On tylko czeka na to, aby osłabić naszą relację z Panem. Ma na to wiele sposobów. Podsuwa nam różnorakie pokusy i tylko patrzy kiedy się im poddamy. W naszym życiu nieustannie toczy się walka między dobrem a złem. Trzeba nam wybierać dobro, aby żyć, gdyż zło prowadzi do śmierci. Jak jednak wytrwać w dobrem? Jak nie ulec pokusie i namowom tych szarlatanów ? Czy tylko mamy czuwać we wspomnianym okresie Adwentu a przez resztę roku odpuścić i pofolgować sobie ? NIE ! MUSIMY CZUWAĆ ZAWSZE I WSZĘDZIE !!!Jedno jest pewne, sami o własnych siłach nie damy rady. Nie wytrwamy. Może już nie raz, ktoś z nas wstając od kratek konfesjonału powiedział sobie: to już ostatni raz,koniec z alkoholem, nie zdradzę więcej żony,nie będę oglądał pornusów, nie będę słuchał i czytał ludzi wywyższających się ponad BOGA i ZDROWY KOŚCIÓŁ ; nigdy więcej nie zgrzeszę ! Jednak kilka dni później znowu upadamy i to niejednokrotnie z większym hukiem. Uważajcie i czuwajcie! Jak wytrwać? Jest przecież tak ciężko…Trzeba nam poznać, moi drodzy, prawdziwy sens czuwania. Czuwać, to znaczy trwać przy Chrystusie. To znaczy powierzyć Mu swoje życie. Pozwolić mu działać. Święty Paweł w liście do wspólnoty w Koryncie: „ W Chrystusie to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.” Chociażbym nie wiem jak bym się wysilał, to sam nie wygram walki z grzechem. Potrzeba mi łaski Bożej, Jego pomocy. Chrystus będzie mnie umacniał. Wystarczy, że otworzę się na Niego i pozwolę Mu działać. Jemu zależy na tym abym i ja dostąpił zbawienia. Jeśli tylko będę chciał, to już dzisiaj zacznie działać w moim życiu, abym był bez zarzutu w momencie, gdy wezwie mnie do siebie. Drodzy Bracia i Siostry! Chrystus – nasz Pan jest Emmanuelem, Bogiem z nami, Bogiem obecnym w historii każdego z nas. Nie jest tym, który stworzył świat, człowieka, a później gdzieś odszedł, puścił wszystko w niepamięć, przestał się nami interesować. On zna wszystkie nasze myśli, pragnienia, zna nas lepiej niż my sami. Dlatego też zaprasza nas poprzez kartki i wersety swojej KSIĘGI BIBLII oraz ŚWIĘTEJ EWANGELII, abyśmy przy Nim byli, trwali, byli Mu wierni. Bowiem to człowiek odwraca się często od Boga a nie na odwrót. Czuwać, to znaczy trwać przy Bogu. Trwać przy Chrystusie obecnym w Kościele. Wszyscy jesteśmy do tego wezwani już na mocy chrztu świętego, bowiem to chrzest włącza nas do konkretnej wspólnoty Kościoła, a także wspólnoty parafialnej. Błagam Was i bardzo proszę nawet nie przystawajcie z tymi , dla których nauka o krzyżu Chrystusa jest głupstwem . Nie słuchajcie tych , którzy niejako w imieniu BOGA i naszego KOŚCIOŁA głoszą nauki wywrotowe , namawiające Was do marszy , buntów, rebelii i do „ słusznej wojny pod pewnymi warunkami „! Bo to wszystko nie pochodzi od naszego BIBLIJNEGO BOGA WSZECHRZECZY ale od boga tego świata – szatana diabła ! SWOIM ŻYCIEM W DUCHU I W PRAWDZIE DAJCIE MU ODPÓR A CZMYCHNIE GDZIE PIEPRZ ROŚNIE !!! ZOSTAŃCIE W POKOJU BOŻYM !!! AMEN !!!

 • AKS
  3 października 2012 at 12:54 - Odpowiedz

  Oto sam sobie odpowiedziałeś – antyewangelizatorze : “Nie przynoś waść wstydu i hańby naszemu Kościołowi Katolickiemu a przede wszystkim BOGU i tym nielicznym jeszcze Braciom i Siostrom , którzy w duchu i w prawdzie mienią się CHRZEŚCIJANAMI ! ŻEGNAM !!!”

 • Głos
  3 października 2012 at 09:59 - Odpowiedz

  CYWILIZOWANY MĘDRCZE OD SIEDMIU BOLEŚCI !!! Twoja mądrość już powoli Ciebie gubi ! Już sam nie wiesz co piszesz ! Ja Ci już kiedyś pisałem – nie jestem żadnym Świadkiem Jehowy ale praktykującym wyznawcą Kościoła Rzymsko – Katolickiego jednej z miejskich miasta Grajewa parafii ! Ale nie dewotem , który ma oczy a nie widzi , i nie tym który ma rozum a nie rozumie , ani tym , który ma oczy a nie widzi ! A jeżeli już Ci chodzi o imię Boże JEHOWA – JAHWE TO JUŻ Ci odszczepieńcze i krzywicelu dróg Pańskich pisałem! Ale powtórzę :Bardzo proszę nie powołuj się Pan na Święty Dekalog oraz na Jego i wszystkich wszechrzeczy STWÓRCE – bo Jego poniżasz i Nim gardzisz ! „ Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. „ ( Ks. Wyjścia 20 : 7 ) oraz “O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich? ( Dz. Ap.13 : 10 ) . BARDZO, ALE TO BARDZO PROSZĘ ! Nie wysilaj już się z Twoją mądrością w tym i w innych moich tematach, a jedz se do T I TAM głoś swoją fałszywą naukę ! Z BOGIEM a nawet ze mną , marnym pyłkiem pod stopami mego Pana nie masz żadnych , ale to żadnych szans ! Nie przynoś waść wstydu i hańby naszemu Kościołowi Katolickiemu a przede wszystkim BOGU i tym nielicznym jeszcze Braciom i Siostrom , którzy w duchu i w prawdzie mienią się CHRZEŚCIJANAMI ! ŻEGNAM !!!

 • AKS
  3 października 2012 at 09:07 - Odpowiedz

  Szanowny “nawiedzony” Jehowo. Z takim ZAMKNIĘCIEM się na prawdę i U B Ó S T W I E N I E M !!! Biblii – zamiast Boga, to możesz sobie “nadawać” w swoim zborze a nie na cywilizowanych stronach internetu.

 • Głos
  3 października 2012 at 08:55 - Odpowiedz

  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami „ ( Mat 5 : 3 – 12 ) „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą” ( 1 Kor 6 : 9 – 10 ) „ Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. „ ( 1 Koryn 1 : 18 – 25 ). AMEN !!!

 • Głos
  2 października 2012 at 23:59 - Odpowiedz

  WSZECHWIEDZĄCY ORAZ WSZECH MĄDRY SZANOWNY PANIE SZYMCZAK ! O jakim waść mówisz DEKALOGU ? O Biblijnym czy naszym katolickim ; obciętym dla naszej wygody ? Porównaj Pan to sobie ! Który jest ważniejszy ? BOGA czy ludzki ? Czy sługa może być mądrzejszy i większy od swego pana ? Czu my ludzie stworzeni przez BOGA bez żadnych skrupułów ( Jak Pan i Panu podobni ) mamy prawo wywyższać się ponad naszego Stwórce i wchodzić , i zmieniać , i deptać swoimi brudnymi buciorami Jego Święte,niezmienne i ponadczasowe prawa ? A może uważamy , że na tyle staliśmy się mądrzy, że nam BÓG – TEN PRAWDZIWY jest nam w ogóle nie potrzebny i po jasną cholerę nam Jego Prawa ?! Przecież BÓG to relikt przeszłości – jest już na tyle stary i zidiociały ; mamy przecież KNS oraz Pana Szymczaka i jemu podobnych ! Spójrz człowiecze dokoła siebie ! Wrzeszczysz „Obudź się Polsko „! Gdy chce się kogoś obudzić trzeba najpierw samemu obudzić się i przejrzeć na oczy ! Ale Pan tego nie zrobisz bo Pana KNS nie zabrania mieszać tego co święte w oczach BOGA z gównem – tak z gównem ! A BÓG I BIBLIA TO ZABRANIA ! Pana i Panu podobnym chodzi tylko o to, aby na plecach BOGA i religii oraz pod pozorem dobra wjechać na wyżyny władzy ! Ale wiedz Pan, że na pewno , już nie długo , Polska przebudzi się , że pewnego dnia nasz Kościół i ci co teraz tak tłumnie za Wami idą przejrzą na własne oczy zrzucając narzuconą przez Was obłudną zasłonę i ujrzą Was takimi jakimi naprawdę jesteście ! Przyjmą do serca i wcielą w swoje życie zdrową naukę naszego Chrystusa Pana i uczynią to o co zawsze apelował i prosił Bł. Jan Paweł II a potwierdził to też Jego następca Benedykt XVI ostatnio w Libanie . Za błogosławionym Janem Pawłem II i ja także szczerze powtórzę i proszę : “NIE LĘKAJCIE SIĘ ! OTWÓRZCIE NA OŚCIEŻ CHRYSTUSOWI DRZWI WASZYCH UMYSŁÓW I SERC!” – dodam od siebie – OTWÓRZCIE JUŻ TERAZ DRZWI WASZYCH SERC , SUMIEŃ I DOMÓW CHRYSTUSOWI – KRÓLOWI POKOJU , POJEDNANIA I MIŁOŚCI ORAZ MIŁOSIERDZIA PORZUCAJĄC ZŁUDNĄ I CAŁKOWICIE OBŁUDNĄ NAUKĘ LUDZKĄ PRZEZ WAS PROPAGOWANĄ !!! Bardzo proszę nie powołuj się Pan na Święty Dekalog oraz na Jego i wszystkich wszechrzeczy STWÓRCE – bo Jego poniżasz i Nim gardzisz ! „ Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. „ ( Ks. Wyjścia 20 : 7 ) P/S. Wsadź Pan w …… swoją KNS i dyplom uczelni z miasta T ! JA MAM W SERCU I W ŻYCIU BOGA I JEGO BIBLIĘ ORAZ NIEZNISZCZALNĄ NADZIEJĘ NA KRÓLESTWO BOŻE DLA WSZYSTKICH LUDZI MIŁUJĄCYCH BOGA W DUCHU I W PRAWDZIE ORAZ DLA CZYNIĄCYCH POKÓJ BOŻY ! I I NICZEGO WIĘCEJ NIE PRAGNĘ !!! Przepraszam , ale z Panem inaczej już nie można !!! ŻEGNAM !!!

 • AKS
  2 października 2012 at 22:32 - Odpowiedz

  Oto dowód twej “niewiedzy”: “Nie może być czystej i żadnej religii i polityki w jednym ! To jest budowanie domu na piasku ! ” To chyba wypełnia znamiona ignorancji w temacie: styk polityki i wiary. BŁĄDZISZ kolego! Zbyt jednostronny jesteś w swych “przemyśleniach”. Ja także nie życzę sobie, abyś cos mi ‘wciskał” – ze coś bym przyjął. Nie znasz mnie na tyle, byś był w stanie ocenić poziom mojej wiary. Już niedawno pisałem:, gdy ODDZIELAMY wiarę (Boga) od polityki, to mamy wynaturzone “rządzenie”. To nie służba społeczeństwu, ale – kolesiom (skok na kasę). Dopiero gdy do polityki wprowadzimy (górnolotnie nazywając) Boga, wtedy będziemy się kierować zasadami moralnymi zarówno w zamysłach jak i czynach. A te zasady są np. w Dekalogu a rozwinięte w Katolickiej Nauce Społecznej.

 • Głos
  2 października 2012 at 18:59 - Odpowiedz

  Społeczna Krucjata Miłości
  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, Twojego brata.
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest ktoś winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współpracuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twej pracy korzystają inni. Jak ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. ks. kard. Stefan Wyszyński P/s A co do bilbordów to zapewniam , że moich i moją ręką robionych lub wieszanych nigdy nie będzie ! PRAWDA ZAWSZE OBRONI SIĘ SAMĄ PRAWDĄ !!! Ale już uciekam do „ wyrka „ DOBREJ NOCKI WSZYSTKIM !!!

 • Wpisz swoje imię
  2 października 2012 at 18:42 - Odpowiedz

  dysputa trwa komu bliżej Boga i jego praw może poczekajmy na bilbordy Nie Kradnę Nie Krzywdzę nie wierzę i tu debatujmy

 • Głos
  2 października 2012 at 18:29 - Odpowiedz

  PANIE KRZYSIU ! Pan koniecznie chcesz mnie wciągną w swoją „ kabałę „ – to już Panu nigdy nie uda się ! Postanowiłem pisać ogólnie – o wszystkim i o wszystkich ! Mi do Pana i Pana ugrupowania już nic a Wam także do mnie nic ! Mamy to do siebie jak ciemność , którą Pan kreujesz na podstawie ludzkich nauk i pożądliwości a jasnością , którą ja kreuje na podstawie BIBLII i na OPOCE, KTÓRĄ JEST CHRYSTUS NASZ PAN ! On to też powiedział do uczni swoich oby nie należeli do tego świata tzn. wg. mnie do żadnych ugrupowań politycznych i władczych . Nawet o to modlił się do BOGA OJCA ! Sam też nie przyjął żadnej władzy gdy Jemu proponował diabeł i uciekł gdy chciano Go ogłosić Królem Izraela ! A PAN AKS BEZ CHWILI NAMYSŁU BY TO PRZYJĄŁ !!! Użyłem słów na grząskim piasku religii i polityki w tym sensie , że gdy to jest , to jedno drugiemu zaprzecza ! Nie może być czystej i żadnej religii i polityki w jednym ! To jest budowanie domu na piasku ! A NAM TRZEBA BUDOWAĆ DOM NA SKALE; NA OPOCE KTÓRĄ JEST TYLKO CHRYSTUS NASZ PAN , KU CHWALE BOGA OJCA ! AMEN !!!
  P/s .I na dziś już koniec tego mego „ wymądrzania „ się ! Jestem trochę zmęczony i chory – nie psychicznie ale normalnie – grypka , chrypka , katarek ! DA DOBRY BÓG A BĘDZIE WSZYSTKO BARDZO DOBRZE !!! Z BOGIEM!!!

 • AKS
  2 października 2012 at 16:34 - Odpowiedz

  Podpis pod art. został dodany po moim wpisie.
  Dalej nie dajesz mi odpowiedzi o _ “piasku religii i polityce”.

 • Głos
  2 października 2012 at 15:44 - Odpowiedz

  NO WŁAŚNIE ! JA ZAPOMNIAŁEM ALE JEST ! DZIĘKI !!! Panie AKS – może Pan już czytał na innym portalu na Forum-Dyskusje przedruk artykuły ” POLITYCZNA NEUTRALNOŚĆ KOŚCIOŁÓW ” . Bardzo dużo i bardzo pięknie o tym tam pisze pan Tadeusz J. Zieliński. Artykuł był opublikowany w miesięczniku “Słowo Prawdy” 4/1997. Ja nigdy bym tak wyraziście nie napisał ani mądry Salomon !!!

 • Wpisz swoje imię
  2 października 2012 at 15:32 - Odpowiedz

  nie wiem jak wy ale ja podpis widze, moze mocniejsze okulary?

 • Głos
  2 października 2012 at 15:27 - Odpowiedz

  Powiem Panu szczerze , że nie spodziewałem się tutaj Pana ale witam szczerze i bardzo szczerze odpisuje – PANIE SZANOWNY ! Tak – to moje pisanie . Podpisu – proszę mi wierzyć zapomniałem dodać. Obiecuje się poprawić w tym fakcie ! Co do Pana pytania – co mam na myśli – to ja już to szczegółowo napisałem ! A TAK MIĘDZY NAMI CHRZEŚCIJANAMI TO PAN ZANIM ZADAŁ TO PYTANIE TO JUŻ DOSKONALE ZNAŁ ODPOWIEDZ !!! U mnie nie ma niedociągnięć , hipokryzji , domysłów, obłudy , szczucia , rozłamu czy szpanu ! Ja nie obiecuje gruszek na wierzbie ale pisze to co zwykły szary , bez szkół i fakultetów – taki jak ja człowieczek może wyczytać z ŚWIĘTEJ KSIĘGI ! Ja nie manie , nie otumaniam psychicznie , nie piorę mózgu ! Każdy każde słowo może sprawdzić w tej Księdze Ksiąg ! MIŁEJ I MOCNO UDUCHOWIONEJ LEKTURY !!!

 • AKS
  2 października 2012 at 14:40 - Odpowiedz

  Ten co pisze jakiś artykuł i nie podpisuje się, jest mało poważny. Powinieneś podpisać choć – głos. Odnośnie art., co rozumiesz przez takie stwierdzenie: “..dać wciągnąć i niczego więcej nie pragnąć !!! NIE MA TRZECIEJ DROGI !!! CZŁOWIEK MA W ŻYCIU DO WYBORU TYLKO DWIE DROGI ! JEDNĄ SZEROKĄ I ŁATWĄ BUDOWANĄ NA GRZĄSKIM PIASKU RELIGII I POLITYKI , KTÓRA PROWADZI DO ZGUBY !” (…)?