Zaproszenie na sesję powiatu

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu
29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 r.

6. Informacja o promocji powiatu grajewskiego – rozwoju turystyki i agroturystyki.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Powiatowi Ełckiemu,

b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2013,

c) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2013-2032,

d) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego,

e) w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie,

f) w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie,

g) w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,

h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2013 r.,

i) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2013 r.,

j) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2013 r.,

k) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.,

l) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2013 r.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

Zamknięcie sesji

Przeczytaj również

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2030, z 2018r. poz. 1467), n...
Plac zabaw w Sojczynie Borowym Wielką radość sprawił dzieciom nowy plac zabaw, który pojawił się w Sojczynie Borowym dzięki działaniom Wójta Gminy Grajewo oraz okolicznym sołectwom....
Umowa na realizację kolejnego projektu podpisana Dziś Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją...
Rozpoczęła się budowa drugiej jezdni obwodnicy Szc... Rozpoczęła się budowa tzw. drugiej jezdni do już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, elementu trasy S61 Via Baltica. We wtorek (16.10) na placu budowy w...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge