Załóż kolektory słoneczne

uzyskaj 75% dofinansowania

Zapraszam mieszkańców Gminy Grajewo zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych na własnym budynku mieszkalnym za odpłatnością tylko do 25% (ok. 2 500,00 – 3 000,00 zł) wartości inwestycji do Urzędu Gminy Grajewo w celu złożenia Ankiety (do pobrania www.gminagrajewo.pl). Naszym celem jest przygotowanie projektu, w ramach którego mieszkańcy Gminy Grajewo będą mieli możliwość pozyskania zestawu kolektorów słonecznych. Proponowane wsparcie finansowe wyniesie 75% kosztów zakupu i montażu instalacji solarnych. Pracownicy Urzędu Gminy Grajewo zajmą się procedurą przygotowawczą, aplikacyjną i realizacją projektu. Po stronie mieszkańców leży przeanalizowanie swoich potrzeb, zabezpieczenie udziału własnego i zgłoszenie się do naszego Urzędu w celu oszacowania ilości osób zainteresowanych naszą ofertą.

Więcej informacji udzieli Pani Ewelina Ajdyn w dniach od 19.09.2012 r. do 25.09.2012 r. w godzinach od 10.00 do 14.00., pokój nr 14 (II piętro), tel. (086) 272 30 00.

Uprzejmie informujemy, iż powyższa oferta wynika z ogłoszonego konkursu, w którym istnieje możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – Energia odnawialna słoneczna). Gmina Grajewo rozpoczęła prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
Szanse na uzyskanie dofinansowania mają wyłącznie budynki mieszkalne, nie mogą to być obiekty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Optymalne warunki to połać dachowa nachylona w kierunku południowym.

 

Wójt Gminy Grajewo
Stanisław Szleter

UG Grajewo

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...
2 komentarze

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
  • Mieszkaniec
    19 września 2012 at 18:38 - Odpowiedz

    Radny Cebeliński na sesji w czerwcu zadał pytanie, czy UM jest zainteresowane działaniem 5.2. odpowiedzi burmistrza warto poszukać w zapisach video z RM…

  • mieszkaniec Grajewa
    19 września 2012 at 12:46 - Odpowiedz

    I to jest przyszłość, a nie wiatraki. Panie burmistrzu pogoń pan swoich doradców do roboty i niech też przygotują wnioski o dofinansowanie.