Zajęcia w MCK i PPP w Grajewie

W dniu 13 czerwca 2012 r.  w Młodzieżowym Centrum Kariery i Punkcie Pośrednictwa Pracy
w Grajewie spotkali się beneficjenci ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy były odpowiedzią na potrzeby młodzieży, która wyraziła chęć uzupełnienia wiedzy z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Dzięki cyklicznym spotkaniom w MCK i PPP młodzież jest już świadoma, że w związku z dużą konkurencją rosną wymagania pracodawcy w stosunku do pracowników. Tym ważniejszy staję się również pierwszy etap selekcji kandydatów czyli analiza dokumentów aplikacyjnych, dlatego uczestnicy z wielką dokładnością przygotowali swoje CV i list motywacyjny.  Kolejna część warsztatów poświęcona była rozmowie kwalifikacyjnej. Doradca zawodowy przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą przebiegu interviu, najczęściej popełnianych błędów oraz najpopularniejszych pytań zadawanych przez osobę rekrutującą.

Na zakończenie zajęć prowadzący życzyli młodzieży aktywności i kreatywności w procesie poszukiwania zatrudnienia przynajmniej w takim samym stopniu, jak podczas warsztatów, co na pewno zwiększy ich szanse na współczesnym rynku pracy.

 

Sporządziły: Magdalena Sawicka – doradca zawodowy MCK w Grajewie
Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP w Grajewie

Autor zdjęć.: Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP w Grajewie

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge