Zagospodarowanie Parku Solidarności

Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie rozpocznie się jeszcze w tym roku!

Podczas LVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo w dniu 8.10.2018 r. odbyło się głosowanie dotyczące wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018-2027.

Zmiany dotyczyły zwiększenia limitów nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”. Zwiększenie nakładów w podziale na poszczególne lata: wzrost o 1 mln złotych limitów na 2019 rok, który POCHODZI Z WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH oraz wzrost o 655 tys. zł limitów na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na przestrzeni trzech lat wyniosą: 5 823 287,00 zł.

Podczas głosowania większość radnych, czyli 17 osób było za przyjęciem zmian, wstrzymało się 4 radnych. Zamiany zostały zatwierdzone większością głosów.

Ważną informacja jest fakt, iż miasto równolegle ubiega się o dodatkowe środki na realizacje tego zadania z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Przypominamy, iż aby zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” miasto ogłaszało, aż 4 przetargi z podziałem na trzy części. Dopiero rozstrzygnięcie czwartego przetargu daje szansę na realizację tego zadania, ponieważ oferta mimo tej samej kwoty co w trzecim przetargu, daje możliwości wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Przetarg I – Dnia 16.04.2018 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” z terminem składania ofert do dnia 15.05.2018 r. W dniu 16.05.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione:

W części I – Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta,
W części II – Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Ekologicznej w Grajewie na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 595 000,84 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 395 000,00 zł,
W części III – Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II w Grajewie na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 114 454,05 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 90 000,00 zł.

Przetarg II – Dnia 07.06.2018 r. został ogłoszony drugi publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 12.07.2018 r. W dniu 20.07.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione w części I – Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewiena podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 10 150 555,12 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 4 585 000,00 zł. Procedura przetargowa dla części II i III jest w trakcie. W dniu 9.10.2018 r. zostanie podpisana umowa na ich realizację.

Przetarg III – Dnia 08.08.2018 r. został ogłoszony trzeci publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji dla części I – Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewiez terminem składania ofert do dnia 10.09.2018 r. W dniu 12.09.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 6 287 895,24 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 4 585 000,00 zł.

Przetarg IV – Dnia 14.09.2018 r. po raz czwarty został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji dla części I – Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewiez terminem składania ofert do dnia 01.10.2018 r., najkorzystniejsza oferta to 6 287 895,24 zł brutto, procedura przetargowa dotycząca I części jest w trakcie.

grajewo.pl

Przeczytaj również

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2030, z 2018r. poz. 1467), n...
Plac zabaw w Sojczynie Borowym Wielką radość sprawił dzieciom nowy plac zabaw, który pojawił się w Sojczynie Borowym dzięki działaniom Wójta Gminy Grajewo oraz okolicznym sołectwom....
Umowa na realizację kolejnego projektu podpisana Dziś Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją...
Rozpoczęła się budowa drugiej jezdni obwodnicy Szc... Rozpoczęła się budowa tzw. drugiej jezdni do już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, elementu trasy S61 Via Baltica. We wtorek (16.10) na placu budowy w...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge