XXX sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

 

W dniu 17 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyły się obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie i powitaniu zebranych, Burmistrz Rajgrodu przedstawił informację o wykonaniu uchwał z 2 ostatnich sesji Rady, w tym sesji nadzwyczajnej z dnia 12 kwietnia br., o wydanych zarządzeniach oraz o swojej pracy w okresie od dnia 28 marca 2013 r.

W trakcie obrad podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – kwota 822 zł przeznaczona została na dofinansowanie udziału mieszkańca gminy Rajgród w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie,
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – pomoc w wysokości do 54.472 zł przeznaczona zostanie na współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna”,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – pomoc w wysokości do 185.000 zł przeznaczona zostanie na współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi”,
 4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
 5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027,
 6. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Rajgród z Gminami: Boćki, Filipów, Kulesze Kościelne, Krypno, Nowogród, Radziłów, Zbójna i Sokoły w celu wspólnego wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW o rekultywację składowisk w każdej z tych gmin.

Podczas obrad poruszono również kwestie:

 1. spraw związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród w ramach Programu Operacyjnego PO RYBY,
 2. uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na instalację kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Rajgród – w związku z faktem, iż niektóre osoby pomimo wcześniejszych deklaracji zrezygnowały z udziału w projekcie są jeszcze wolne miejsca na liście, a osoby zainteresowane mogą dostarczyć swoje zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie do dnia 23 maja 2013 r.,
 3. dewastacji dróg gminnych, po których poruszały się pojazdy dostarczające żwir na budowę dróg i jazu w ramach realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy projektu „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym Doliny Biebrzy. Etap I”,
 4. konieczności remontu przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Kuligi i dokonania oględzin przepustupod drogą gminną w miejscowości Karczewo,
 5. możliwości dodatkowych nasadzeń drzew iglastych w Parku Miejskim w Rajgrodzie, jeden z sołtysów przypomniał zebranym o pomyśle na przeprowadzenie akcji drzewko za makulaturę i konieczności włączenia w akcję władz Nadleśnictwa Rajgród,
 6. sukcesów odnoszonych przez uczniów Gimnazjum w Rajgrodzie w Lekkiej Atletyce – uczniowie pod opieką Pana Andrzeja Graczewskiego wywalczyli II miejsce w Finale Wojewódzkim w Białymstoku i zakwalifikowali się do Finału Krajowego,
 7. wystąpienia do Powiatu Grajewskiego o wykonanie nowych schodów prowadzących z ul. 1-go Maja nad brzeg Jeziora Rajgrodzkiego (działka ze schodami jest własnością powiatu).

Radna Bożena Milewska odczytała pismo, z którym mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż rzeki Jegrzni zamierzają wystąpić do Ministra Środowiska z wnioskiem o wyrażenie zgody na coroczne koszenie roślinności zarastającej zakola rzeki, by nie dopuścić do podwyższania stanu wody na rzece i zalewania przyległych łąk

Przeczytaj również

Przekazanie radiotelefonów dla OSP Ruda 10 sierpnia br. Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter przekazał dla OSP Ruda radiotelefony. Jednocześnie życzył aby dzięki nowemu wyposażeniu wszystkie...
Aktywna tablica w Szkole Podstawowej w Danówku i w... Gmina Grajewo w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii ...
Informacja dot. bezpłatnego portalu dla rolników Portal MyZbieramy.pl łączy rolników, sadowników z osobami, które chcą dla SIEBIE pozbierać owoce, warzywa na własne potrzeby albo po prostu kupić warz...
MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge