XXVIII sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XXVIII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5. Sytuacja w oświacie i informacja o naborze uczniów do szkół prowadzonych przez powiat grajewski w roku szkolnym 2012/2013.

6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012 ,

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032,

c) w sprawie wyrażenia  zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Grajewskiego.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

Przeczytaj również

Grajewianie przełamali się opłatkiem. Za nami wigi... Dziś na placu obok kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się pierwsza Wigilia Miejska na otwartej przestrzeni połączona z Jarmarkiem Świątecznym...
Centrum Integracji Społecznej – Grajewskie C... Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej od stycznia 2017r. w imieniu Miasta Grajewo realizuje projekt pt. G...
Spotkanie Burmistrza z mediami https://www.youtube.com/watch?v=EjAozOvc1JA&feature=youtu.be

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge