XXVIII sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XXVIII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5. Sytuacja w oświacie i informacja o naborze uczniów do szkół prowadzonych przez powiat grajewski w roku szkolnym 2012/2013.

6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012 ,

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032,

c) w sprawie wyrażenia  zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Grajewskiego.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge