Wyniki inwentaryzacji zwierząt w Nadleśnictwie Rajgród

Po kilku tygodniach przygotowań organizacyjnych i trzech dniach wytężonego wysiłku (logistycznego, psychicznego i fizycznego) z zaangażowaniem w sumie blisko 200 osób, w asyście kamer i mikrofonów dopełniono procedur tegorocznej inwentaryzacji zwierzyny w Nadleśnictwie Rajgród.

7 pędzeń próbnych rozmieszczonych tak aby scharakteryzować całą powierzchnię leśną Nadleśnictwa Rajgród (wraz z lasami niepaństwowymi) objęto 1468 ha.

Największe zagęszczenie łosi wystąpiły tradycyjnie w Leśnictwie Przechody (miot trzeci) 94 szt./1000 ha i w Leśnictwie Białaszewo (miot pierwszy) 81 szt./1000 ha. Uwzględniając specyfikę poszczególnych kompleksów leśnych ostatecznie uznano, iż dla Leśnictw Białaszewo i Przechody gęstość wynosi 71 szt./1000 ha a dla pozostałej części Nadleśnictwa 18 szt./1000 ha.

Ponieważ przyjęta metoda może być obciążona błędem In minus należy stwierdzić, że w Nadleśnictwie Rajgród   bytuje nie mniej niż:

567 łosi, 640 jeleni, 2940 saren i 232 dziki. Ostatni wynik zupełnie nie oddaje letniej liczebności dzików po pierwsze dlatego, że po wiosennych wyproszeniach będzie ich 100- 120% więcej (tyle zwykle wynosi przyrost), a po drugie w okresie wegetacji upraw rolnych migruje do nas większość dzików z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przyrost liczebności łosi o 23 % (rok 2012 – 460) świadczy o słabnącej dynamice rozrodu, być może z powodu postarzenia się populacji. W czasach użytkowania łowieckiego, gdy przeciętny wiek osobników był dużo niższy, stwierdzono w Polsce przyrost w granicach 30-35 %, co nie zmienia faktu, że obecna liczebność mocno przekracza możliwości wyżywieniowe lasu.

Ponieważ działaniom naszym towarzyszyły kamery trzech stacji TV, dziennikarze radia i prasy, staraliśmy się mocno wyartykułować problem konfliktu dzikich zwierząt z cywilizacją, w tym najbardziej bolesny – wypadków komunikacyjnych z udziałem łosi. W 30 godzin po nakręceniu reportaży na drodze nr. 65 pod kołami tira zginą kolejny łoś.

Nie do końca zamierzonym efektem naszych działań jest przekształcanie się czynności stricte gospodarczej w imprezę towarzysko-kulturalno-rekreacyjną. Udział blisko 40 studentów  i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, blisko dwudziesto osobowego oddziału „Strzelca” z Panami Gardockim i Szymanowskim oraz licznych indywidualnych wolontariuszy bardzo rozszerzył krąg ludzi rozumiejących złożoność problemów ochrony przyrody i specyfikę pracy leśników.

Korzystając z okazji, iż członkiem jednej z ekip dziennikarskich był Piotr Baron, na jego ręce przekazano maskotkę Łosia Rajgrodzkiego i podziękowania zespołowi redakcyjnemu radiowej TRÓJKI za medialną życzliwość okazywaną leśnikom.

Nadleśnictwo RajgródPrzeczytaj również

Termomodernizacja budynku SP w Wierzbowie Gmina Grajewo informuje, iż do chwili obecnej zostały wykonane następujące prace związane z termomodernizacją budynku SP w Wierzbowie: - wymiana stol...
Odbiór drogi w Koszarówce „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg ...
Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ... Zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń na 2017 rok, w dniach od 04 do 12 listopada 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge