VIII Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja w całej Europie obchodzony jest  Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.  Od 1999 roku w Polsce tego dnia obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obchody te mają najczęściej charakter lokalny, a ich celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery i różnorodne trudności, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. 

    9 maja 2017 roku po raz ósmy obchodzono w Grajewie Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W powiecie grajewskim organizatorami obchodów tego święta są: Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą i  Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

     Obchody rozpoczęły się  Mszą Święta w kościele Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, skąd uczestnicy przemaszerowali do Grajewskiego Centrum Kultury. W marszu wzięli udział uczniowie i absolwenci  Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie i w Szczuczynie, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, w tym uczniowie klas integracyjnych z terenu powiatu grajewskiego i ełckiego, a także podopieczne Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Dzieciom i młodzieży w Marszu Godności towarzyszyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele, przyjaciele i wolontariusze.

     Oficjalną część obchodów rozpoczęły inicjatorki powiatowych obchodów tego święta – nauczycielki ZSS w Grajewie –  Wioletta Skwiot i Anna Jarząbek. Podczas powitalnego wystąpienia usłyszeliśmy, że Dzień Godności jest doskonałą okazją do tego, aby przypomnieć, że między ludźmi nie ma podziałów nie do pokonania, że ludzie po prostu pięknie się różną.

Niepełnosprawność nie jest niczyją winą, a pełnosprawność niczyją zasługą.

    Prowadzące część oficjalną pani Wioletta Skwiot i pani Anna Jarząbek powitały przybyłych gości: przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów szkół,  placówek opiekuńczo -wychowawczych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczególnie               serdeczne powitania popłynęły w kierunku bohaterów uroczystości – osób niepełnosprawnych, ich rodzin, a także wszystkich osób podejmujących aktywność zawodową lub społeczną na rzecz ich środowiska.  

    Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego – pan Jerzy Leszczyński, Podlaski Kurator Oświaty-  pani Jadwiga Mariola Szczypiń, Starosta Powiatu Grajewskiego- pan Zygmunt Kruszyński, Burmistrz Miasta Grajewo – pan Dariusz Latarowski, Wójt Gminy Grajewo- pan Stanisław Szleter. Patronat medialny objęły portale: e-grajewo.pl, zyciegrajewa.pl, grajewo24.pl, iRegionalni.pl.

     Podczas organizacji obchodów Dnia Godności wsparcie materialne i rzeczowe okazało liczne grono sponsorów – niezwykłych ludzi wielkiego serca – przedstawicieli lokalnych władz, instytucji i biznesu. W ich stronę skierowane zostały serdeczne podziękowania.    

 

 

Donatorzy :

– Starostwo Powiatowe w Grajewie

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku

– Miasto Grajewo

– Gmina Grajewo

Sponsorzy:

Zespół „Milano” z Białegostoku

Paweł Czerwiński – Intermarche Gina sp. z o.o. w Koszarówce

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie

Czesław i Janusz Skrodzcy – właściciele  Piekarni „Konopki”

Jacek Sadowski – Foto Centrum w Grajewie

Polkowski i Wspólnicy Sp.J. – Grajewo

Eulalia Haponik – Księgarnia „Alfa” w Grajewie

Sławomir Cisło – PC-et PHU w Grajewie

Lidia Brzozowska

Renata Bernadeta Chilińska

Kazimierz Marcinkiewicz

Podziękowanie za zaproszenie na uroczystości oraz deklaracje wsparcia dla środowiska osób niepełnosprawnych złożyli w swych wystąpieniach: Starosta Grajewski – pan Zygmunt                 Kruszyński oraz  Burmistrz Miasta Grajewo –  pan Dariusz Latarowski. W imieniu Wójta                Gminy Grajewo głos zabrała pani Leokadia Weronika Szymanowska. Szczególne chwile wzruszenia przeżyliśmy podczas wystąpienia pana Starosty, który przytoczył wiersz pt. „Niepełnosprawni”.

“My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr.

Niesprawną ręką zrywać dmuchawce  i z krótszą nogą poznawać świat.

Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.

Niepełnosprawni i chcą i mogą: odkrywać góry, zawieszać słońce,

darować serca – czujesz? – gorące!

Otwórzcie okna po nocy dzwonku,

nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!”

        Na zakończenie części oficjalnej pomysłodawczynie wydarzenia przekazały głos jej gospodarzowi – dyrektorowi  ZSS im. Jana Pawła II w Grajewie panu Jarosławowi Konopce, który podziękował rodzicom uczniów niepełnosprawnych za trud wychowawczy i wspieranie szkoły w działaniach dla dobra dzieci.

         W dalszej części spotkania Wioletta Skwiot i Anna Jarząbek zaprosiły na scenę współorganizatorki konkursu muzycznego „Wszystko mi disco” –panią  Iwonę Chodnicką i panią Martę Kozicką, które poprowadziły część muzyczną uroczystości. Największą atrakcją- czego spodziewali się organizatorzy- okazał się występ zespołu „Milano”.  Występ zgromadził wokół sceny, a także i na scenie, dzieci i młodzież  śpiewających wspólnie z wokalistą – Mirosławem Alanem Trzcińskim- znane, łatwo wpadające w ucho przeboje. Były wspólne zdjęcia, autografy i upominek od zachwyconych widzów. W imieniu całej społeczności naszej szkoły wokaliście zespołu podziękowała współorganizatorka konkursu „Wszystko mi disco” – pani Jadwiga Kozicka, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że artysta wystąpił na grajewskiej scenie charytatywnie.  

       Innymi atrakcjami, które zapewnili uczestnikom organizatorzy była loteria fantowa, stoisko z makijażem, grochówka i  słodki poczęstunek. W przerwie imprezy uczestnicy wzięli udział w zabawie integracyjnej poprowadzonej przez niezawodną Izę Randzio- znaną w Grajewie animatorkę zabaw dla dzieci.

      W części konkursowej wystąpiło  20 wykonawców,  których występy oceniało jury. Zespół Szkół Specjalnych reprezentowały grupy: „Przedszkolaki z naszej paki”, „Marek i Spółka”, I Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” – Biedronki”, zespół dziewcząt z klasy IIIc pdp oraz jedyna wokalistka – Grażyna Stępińska.

      Po zakończeniu obrad jury organizatorzy przystąpili do ogłoszenia wyników konkursu „Wszystko mi disco” i wręczenia nagród.

 

Przyznano dwa pierwsze miejsca, a ich laureatami zostali:

– Zespół „Marek i Spółka” z ZSS w Grajewie przygotowany przez panią Ewę Wróblewską,

– Zespół  „ The Best Friends” ze Szkoły Podstawowej w Rudzie przygotowany przez panią Małgorzatę Bujnowską.

Przyznano także dwa drugie miejsca, które zdobyli:

– Zespół „Tacy Sami” z  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczuczynie przygotowany przez pana Arkadiusza  Żabińskiego,

– Zespół Stars  ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie przygotowany przez panią Martę Kozicką.

Jury zdecydowało ponadto o przyznaniu dwóch trzecich miejsc, które przyznano:

– Zespołowi  „Zgrana paczka” ze Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum Specjalnego  im. Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przygotowanemu przez panie Iwonę Kulbacką,  Joannę Roszko i  Magdę Chilicką

– Zespołowi Zumba Dance ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie przygotowanemu przez panią Olgę Fiodorowicz.

Serdecznie gratulujemy!

     Na zakończenie uroczystości laureatom wręczono nagrody, a nauczycielom i instruktorom przygotowującym uczestników konkursu- podziękowania.

      Fundatorem statuetek za zajęcie podwójnych dwóch I, II i III miejsc  jest Starosta Powiatu Grajewskiego – Pan Zygmunt Kruszyński, Fundatorem nagród dla laureatów jest Burmistrz Miasta Grajewo – Pan Dariusz Latarowski i Wójt Gminy Grajewo – Pan Stanisław Szleter, a nagrody dla wyróżnionych ufundowane zostały dzięki pozyskaniu dotacji ze środków                Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Grajewie, Miasta Grajewo i środków własnych Stowarzyszenia Szkoła Naszą Szansą   w Grajewie.

Magda Sagun

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge