Uroczyste otwarcie terenu turystyczno – wypoczynkowego w Toczyłowie

18 października br. w miejscowości Toczyłowo odbyło się oficjalne otwarcie terenu turystyczno – wypoczynkowego. W otwarciu uczestniczyli mieszkańcy miejscowości, Wójt Gminy Grajewo – Stanisław Szleter, Radni Gminy Grajewo, wykonawca zadania firma ABIES Kuczyńscy s.c. z Mieczy, Prezes Koła Wędkarskiego Pan Ariel Gudanowski oraz pracownicy urzędu.

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu turystyczno – wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo” zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zgodnie z projektem „Zagospodarowanie terenu turystyczno – wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo” zostały wykonane następujące prace:

  1. Roboty w zakresie małej architektury – wykonanie trzech wiat (roboty przygotowawcze i ziemne, fundamentowo – murowane, cieślarskie).
  2. Roboty w zakresie nawierzchni – ścieżki, boisko do piłki siatkowej, miejsca postojowe.
  3. Budowa placu zabaw.
  4. Budowa siłowni terenowej.
  5. Ogrodzenie terenu.
  6. Nasadzenia zieleni.

Wykonawcą robót była firma ABIES Kuczyńscy s.c. z Mieczy, która została wyłoniona w drodze przetargu.

Gmina Grajewo pozyskała na w/w zadanie dofinansowanie w wysokości 182 025,40 zł tj. 82%. Udział środków własnych stanowi kwotę 39 956,79 zł.

GALERIA

UG GRAJEWO

Przeczytaj również

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2030, z 2018r. poz. 1467), n...
Plac zabaw w Sojczynie Borowym Wielką radość sprawił dzieciom nowy plac zabaw, który pojawił się w Sojczynie Borowym dzięki działaniom Wójta Gminy Grajewo oraz okolicznym sołectwom....
Umowa na realizację kolejnego projektu podpisana Dziś Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją...
Rozpoczęła się budowa drugiej jezdni obwodnicy Szc... Rozpoczęła się budowa tzw. drugiej jezdni do już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, elementu trasy S61 Via Baltica. We wtorek (16.10) na placu budowy w...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge