Uroczyste otwarcie terenu turystyczno – wypoczynkowego w Toczyłowie

18 października br. w miejscowości Toczyłowo odbyło się oficjalne otwarcie terenu turystyczno – wypoczynkowego. W otwarciu uczestniczyli mieszkańcy miejscowości, Wójt Gminy Grajewo – Stanisław Szleter, Radni Gminy Grajewo, wykonawca zadania firma ABIES Kuczyńscy s.c. z Mieczy, Prezes Koła Wędkarskiego Pan Ariel Gudanowski oraz pracownicy urzędu.

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu turystyczno – wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo” zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zgodnie z projektem „Zagospodarowanie terenu turystyczno – wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo” zostały wykonane następujące prace:

  1. Roboty w zakresie małej architektury – wykonanie trzech wiat (roboty przygotowawcze i ziemne, fundamentowo – murowane, cieślarskie).
  2. Roboty w zakresie nawierzchni – ścieżki, boisko do piłki siatkowej, miejsca postojowe.
  3. Budowa placu zabaw.
  4. Budowa siłowni terenowej.
  5. Ogrodzenie terenu.
  6. Nasadzenia zieleni.

Wykonawcą robót była firma ABIES Kuczyńscy s.c. z Mieczy, która została wyłoniona w drodze przetargu.

Gmina Grajewo pozyskała na w/w zadanie dofinansowanie w wysokości 182 025,40 zł tj. 82%. Udział środków własnych stanowi kwotę 39 956,79 zł.

GALERIA

UG GRAJEWO

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge