Uroczyste otwarcie drogi w Koszarówce

W czwartek 30 listopada 2017 r. z udziałem przybyłych gości odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka”.

W uroczystości udział wzięli m.in.:
– Stanisław Szleter – Wójt Gminy Grajewo,
– Kazimierz Grabowski – Sekretarz Gminy Grajewo,
– Mieczysław Bagiński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,
– Zygmunt Kruszyński – Starosta Powiatu Grajewskiego,
– Ewelina Ajdyn – Radna Powiatu Grajewskiego,
– Adam Kulikowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „ UNIDROG” Sp. z o. o. w Grajewie,
– Tomasz Kulikowski – Dyrektor Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowego „ UNIDROG” Sp. z o. o. w Grajewie,
– Dorota Kulikowska – Prezes Przedsiębiorstwa „UNIROL” Grajewo,
– Jan Dąbrowski – Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi Rady Gminy Grajewo,
– sołtysi,
– oraz mieszkańcy miejscowości.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Robert Mieczkowski z Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „ UNIDROG” Sp. z o. o. jako Lider Konsorcjum wspólnie z  Partnerem  Konsorcjum  – Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska Grajewo.

W wyniku przebudowanej drogi uzyskano nawierzchnię asfaltową o długości 2,52 km, ścieżkę rowerową, chodniki, wjazdy z kostki brukowej oraz wjazdy o nawierzchni asfaltowej. Droga została wyposażona w odpowiednie oznakowanie. Całkowity koszt inwestycji: 2 461 398, 01 zł ( słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 01/100). Dofinansowanie ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 63,63 %.

.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka
mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej  i bezpieczeństwa  komunikacyjnego na drodze gminnej w miejscowości Koszarówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:  przebudowa drogi gminnej o długości 2,520 km.

GALERIA

UG GRAJEWO

 

RelatedPost

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge