Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grajewie

W 11 czerwca o godz. 14.00 w Sali Klubowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Do wzięcia udziału w założeniu stowarzyszenia zaproszeni zostali lokalni liderzy działający wśród społeczności już nieaktywnej zawodowo.

Nie znaczy to jednak, że tylko Ci członkowie założyciele będą tworzyć ten uniwersytet. Założenie Stowarzyszenia UTW w Grajewie to pierwszy krok poczyniony w kierunku formalnym. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia UTW nastąpi dalszy ciąg działań formalnych, zmierzających do inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013.

Rekrutacja do UTW w Grajewie rozpocznie się już 18 czerwca 2012 od godz. 8.00 – 15.00 w sali szkoleniowej GIH, w przerwie odbywających się warsztatów psychologicznych z projektu „Szkolenie internetowe dla osób w wieku 45+”.

Zapisy będzie przyjmował Pan Marcin Wieczorek, pracownik ds. pozyskiwania funduszy w MDK w Grajewie.

Zatem zapraszamy wszystkich, którzy spełniają kryterium uczestnika Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku ukonstytuował się następująco:

1.      Prezes – Pani Barbara Mejner

2.      Wiceprezes – Pani Elżbieta Ostalska-Konopka

3.      Wiceprezes – Pani Bożenna Dereszewska

4.      Skarbnik – Pani Justyna Zajkowska

5.      Sekretarz – Pani Irena Wojsławowicz

Skład Komisji Rewizyjnej stanowią:

1.      Przewodnicząca – Pani Halina Zalewska

2.      Wiceprzewodnicząca – Pani Maria Olszewska

3.      Sekretarz – Pani Alicja Muczyńska

Na zebraniu założycielskim przyjęto uchwałę ustalającą wysokość składki rocznej członków UTW w Grajewie, która wynosi 20 zł.

Należy wspomnieć, że powołanie do życia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grajewie jest jednym z najważniejszych priorytetów działań Pana Burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego jak również Pana Wiceburmistrza Przemysława Chylińskiego. Obydwu włodarzy miasta przekonały o tym fakcie rozmowy z mieszkańcami i podpatrywanie dobrych praktyk. Jak mówią Burmistrzowie, zagospodarowanie potencjału tkwiącego w osobach „trzeciego wieku” nie może być niewykorzystane. Uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu pozwoli wielu osobom na rozwój własnej osobowości, nawiązanie kontaktów z ludźmi, także ze środowisk naukowych i twórczych. Przyczyni się również do zmiany wizerunku osób starszych, czyli wizerunku szczęśliwego, zadowolonego z życia seniora Grajewa.

I tego z całego serca życzymy seniorom Grajewianom.

 

Przeczytaj również

40 lat fabryki płyt w Grajewie Ponad 1200 osób uczestniczyło w pikniku rodzinnym zorganizowanym w sobotę 16 września, z okazji jubileuszu powstania fabryki płyt drewnopochodnych w...
Ser od SM MLEKPOL Serowym Królem według konsumentó... Ser dojrzewający Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie bezkonkurencyjny. Podczas V Ogólnopolskiego Święta Sera, Festiwalu Serów i Twarogów Polsk...
Droga dojazdowa do pól w Wierzbowie gotowa! Od kilku dni mieszkańcy Wierzbowa do swoich pól dojeżdżają nową drogą. W miniony piątek (15 września br.) Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter dokona...
Jesteś Absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4 w Graj...   Spotkaj koleżanki i kolegów, nauczycieli, odnów kontakty, powspominaj uczniowskie czasy, zobacz jak zmieniła się szkoła. W 2017 roku ...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge