Ulica Piłsudskiego – trudne zadanie!

W grudniu Zarząd Koła PO w Grajewie wystosował prośbę do Posła na Sejm RP Roberta Tyszkiewicza o interwencję w sprawie modernizacji ul. Piłsudskiego w Grajewie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Szkolną, Kolejową i Konopską. Poniżej publikujemy odpowiedź Dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku Jerzego Doroszkiewicza (z upoważnienia Generalnego Dyrektora GDDKiA).

Białystok, dnia 21 grudnia 2012 r.

W nawiązaniu do pisma poruszającego temat przebudowy ulicy Piłsudskiego w Grajewie (odcinek drogi krajowej nr 61) pragnę-, poinformować, że w dniu 18 kwietnia ubiegłego roku Oddział był zmuszony odstąpić od umowy z biurem projektowym przygotowującym dokumentację do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej – „przejścia przez Grajewo” – w tym rozwiązanie skrzyżowań – dróg krajowych nr 65 i 61 oraz ulicy Piłsudskiego (dk nr 61) z ul. Szkolna, Kolejową i Konopską w Grajewie.

Przyczyną podjęcia tej decyzji, która wynikała z winy Wykonawcy, były znaczące opóźnienia na kolejnych etapach prac nie dające gwarancji przygotowania materiałów w dającym się przewidzieć terminie. W związku z powyższym zadanie „przejście przez Grajewo” znajduje się obecnie na 61 miejscu w Planie  na Sieci Drogowej (koszty wykonania dokumentacji).

Oznacza to, że po otrzymaniu środków – ogłoszony zostanie nowy przetarg na opracowanie dokumentacji, a po jej opracowaniu zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu tej decyzji, będziemy mogli wnioskować o przyznanie środków na realizację przy czym z dzisiejszej perspektywy dotyczy to okresu 2014-2015. Dopiero po uzyskaniu ostatecznych, pozytywnych decyzji o ZRID można wnioskować o środki na realizację.

Pragnę tez podkreślić, że samo zadanie jest trudne przede wszystkim ze względu na sąsiadującą zabudowę o charakterze zabytkowym,  złożoność układu komunikacyjnego w rejonie newralgicznego skrzyżowania oraz konieczność porozumienia z samorządem Grajewa, szczególnie w zakresie możliwości sposobu odprowadzenia wód gruntowych.

foto/info pograjewo.pl

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge