Trwa rewitalizacja Grajewa

W Grajewie trwają konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji miasta. Przygotowane zostało specjalne spotkanie, które poprowadził dr Adam Paluch, pracownik Instytutu Badawczego IPC.

Podczas spotkania wyjaśniono mieszkańcom gdzie znajduje się teren, na którym będzie odbywać się rewitalizacja, a także jakie czynniki wpłynęły na to, że akurat ten obszar wybrano. Głównym miejscem jest centrum miasta ( ulica Traugutta, Plac Niepodległości, ulice Kopernika i Kilińskiego). Zanim wybrano obszar rewitalizacyjny, miasto zostało podzielone na kilka stref. W każdej sprawdzano takie same kwestie. W podsumowaniu okazało się iż centrum Grajewa potrzebuje wielu zmian. Występują w tym miejscu problemy społeczne, gospodarcze, techniczne. Oprócz tego znacznie przekroczona jest norma hałasu, jest zły stan kanalizacji lub też wręcz jej brak.

Rewitalizacja miasta będzie trwała do 2027 roku i będzie się składać z wielu procesów. Między innymi projektów społecznych i infrastrukturalne. W ramach projektów społecznych przewidziana jest aktywizacja seniorów, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom takim jak alkoholizm czy przemoc, oferty prac socjalnych, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do projektów infrastrukturalnych należeć będzie między innymi termomodernizacja budynków przy ulicach Kopernika, Ełckiej, Łaziennej, Wojska Polskiego. Oprócz tego modernizacja budynków: Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta. Ponadto zrewitalizowana zostanie hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, potworzone zostaną sieci sanitarne i ciepłownicze na ulicach: Traugutta oraz Placu Niepodległości. Planowane jest również utworzenie miejskiego deptaka oraz rozbiórka budynków między innymi przy ulicy Traugutta.

Obecnie w ramach rewitalizacji miasta prowadzone są spotkania dla mieszkańców tego obszaru. Centrum “Nowa droga” działa poprzez tworzenie różnych konkursów, zajęć dla najmłodszych, organizację zabaw na podwórkach znajdujących się przy domach objętych programem. Oprócz tego prowadzone są inwestycje przygotowujące powoli do przebudowy centrum.

Do 18 grudnia 2017 roku mieszkańcy Grajewa mogą zgłaszać także swoje propozycje zmian na terenie objętym rewitalizacją miasta.

wzasiegu.pl

Przeczytaj również

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2030, z 2018r. poz. 1467), n...
Plac zabaw w Sojczynie Borowym Wielką radość sprawił dzieciom nowy plac zabaw, który pojawił się w Sojczynie Borowym dzięki działaniom Wójta Gminy Grajewo oraz okolicznym sołectwom....
Umowa na realizację kolejnego projektu podpisana Dziś Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją...
Rozpoczęła się budowa drugiej jezdni obwodnicy Szc... Rozpoczęła się budowa tzw. drugiej jezdni do już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, elementu trasy S61 Via Baltica. We wtorek (16.10) na placu budowy w...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge