Toalety miejskie i ścieżka w „Hadesie” najwięcej korzyści mieszkańcom przyniesie

Toalety miejskie w parkach i na terenach zielonych w Grajewie:  BO.4.2018 – projekt o wartości do 50 tys. zł

Lokalizacja: Park przy ul. Strażackiej, Park przy ul. Wojska Polskiego, teren zielony przy Klubie   „Hades”  i przy Cmentarzu,

Projekt zakłada realizację 4 eleganckich, luksusowych, przenośnych toalet miejskich , spełniających najwyższe wymagania klientów. Przenośna kabina wyposażona będzie w muszlę ze stali nierdzewnej                                z systemem spłukiwania czystą wodą, wewnętrzną umywalką i umieszczonym na suficie oświetleniem solarnym. Higieniczna obsługa spłuczki i umywalki za pomocą nożnej pompki bez użycia rąk. Piękne, wyprofilowane, bardzo nowoczesne wnętrze.

Uzasadnienie:

Inicjatywa jest odpowiedzią na prośby mieszkańców  dotyczące rozwiązania problemu braku toalet publicznych na terenach zielonych oraz w przestrzeniach rekreacyjnych miasta (parkach). Projekt wzbogaci parki oraz tereny zielone o higieniczną i funkcjonalną przestrzeń dającą większą swobodę użytkowania parków oraz terenów zielonych przez mieszkańców miasta.

Beneficjentami zadania są mieszkańcy Miasta Grajewo, a w szczególności osoby które korzystają z uroków i oferty parków miejskich i terenów zielonych. Każdego dnia rowerzyści, biegacze, mieszkańcy ( w tym dzieci) oraz turyści odwiedzają nasze parki miejskie oraz tereny zielone. Pokazuje to zatem, że toalety miejskie są bardzo potrzebne w tych miejscach.

Budowa ścieżki spacerowo – biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie „Hades”: BO.5.2018 – projekt o wartości do 90 tys. zł

Lokalizacja: ścieżka będzie przebiegać w okolicy Klubu „Hades” na terenie zielonym, między ulicą Legionistów i torami kolejowymi.

Projekt zakłada wybudowanie 500 – metrowej  ścieżki spacerowo – biegowej o szerokości 2 m, wykonanej z mieszanki kruszyw łamanych o uziarnieniu 0-63 mm i o  grubości warstwy 20 cm. Nawierzchnia wykonana będzie z kruszywa naturalnego o grubości 0-31,5 mm. Ścieżka zabezpieczona będzie obrzeżami krawężnikowymi granitowymi lub betonowymi. Po zakończeniu pobocza obsiane zostaną mieszanką traw oraz wysadzone krzewami ozdobnymi.

Uzasadnienie:

W naszym mieście brak jest odpowiednio przygotowanej ścieżki spacerowo – biegowej. Podstawowym celem realizowanego zadania jest ułatwienie dostępu mieszkańcom Grajewa i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, do infrastruktury rekreacyjno – sportowej umożliwiającej bezpieczną aktywność fizyczną. Celem zadania jest również promowanie aktywności fizycznej jako komponentu zdrowego trybu życia.

Beneficjentami zadania są mieszkańcy Miasta Grajewo, a w szczególności osoby pragnące aktywnie spędzić wolny czas. Ważną grupą odbiorców są rodzice z dziećmi, którzy w bezpieczny sposób, z daleka od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, mogą poprawić swoją sprawność fizyczną.

__________________________________________________________                                              Głosujemy od 1 marca 2018 r.  do 8 marca 2018 r. do godz. 11:30.

Wybieramy do realizacji 2 zadania. Jedno zadanie o wartości do 50 tys. zł, drugie zadanie o wartości do 90 tys. zł.

Wybierz najlepszą i najwygodniejsza opcję głosowania .

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie ze strony www.grajewo.pl karty do głosowania (plik w formacie pdf), kompletne jej wypełnienie i czytelne podpisanie, a następnie:

1)    włożenie do urny w jednym z wybranych punktów głosowania,

2)    przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6a z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – głosowanie ” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta),

3)   (NOWOŚĆ) przesłanie drogą elektroniczną (e-mail) na adres bo2018@um.grajewo.pl   kompletnie wypełnionej, czytelnie podpisanej i zeskanowanej karty do głosowania.

lub

Kartę do głosowania osoba głosująca odbiera bezpośrednio przed głosowaniem od osoby upoważnionej do jej wydania w wybranym punkcie wyborczym, dokonuje wyboru zadań  i wkłada ją do urny.

Punkty wyborcze – urny, znajdują się, w:

1)    Sekretariacie budynku Urzędu Miasta, ul. Strażacka 6A

Głosujemy w godzinach:

7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek)

7:30 – 17:00 (środa)

2)    Holu budynku Grajewskiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20

Głosujemy codziennie w godzinach: 7:30 – 19:30

3)    Holu budynku Pływalni Miejskiej, ul. Targowa 11

Głosujemy w godzinach:

6:00 – 22:00 (dni robocze)

10:00 – 22:00 (sobota, niedziela)

RelatedPost

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge