Szykuje się podwyżka pensji dla nauczycieli

Od września pensja zasadnicza nauczycieli ma wzrosnąć o 3,8 proc. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że średnie wynagrodzenia dla nauczyciela stażysty wyniesie wówczas 2718 zł, a nauczyciela dyplomowanego 5000zł. Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych trafił projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2012 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
– dla nauczyciela stażysty: 2 265 zł (83 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
– dla nauczyciela kontraktowego: 2 331 zł (85 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
– dla nauczyciela mianowanego: 2 647 zł (97 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
– dla nauczyciela dyplomowanego: 3 109 zł (114 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

To oznacza podwyżkę o 3,8 proc. w stosunku do kwot obowiązujących od 1 września 2011 r. Jednocześnie rosną uzależnione od kwoty bazowej średnie wynagrodzenia nauczycielskie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że średnie wynagrodzenia (w zaokrągleniu do pełnych złotych) od 1 września 2012 r. dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego będą kształtowały się na następujących poziomach:
– dla nauczyciela stażysty: 2 718 zł
– dla nauczyciela kontraktowego: 3 017 zł
– dla nauczyciela mianowanego: 3 913 zł
– dla nauczyciela dyplomowanego: 5 000 zł 4lomza.pl

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge