Straż Miejska pod znakiem zapytania

Duże kosz­ty utrzy­ma­nia skła­niają do zada­nia pyta­nia o to, czy Straż Miej­ska jest potrzebna. Władze Grajewa uwa­żają, że nie.

Jest już gotowy projekt uchwały dotyczący likwidacji Straży Miejskiej w Grajewie. Jeśli na najbliższej sesji otrzyma wystarczającą liczbę głosów z dniem 31 grudnia 2012 roku Straż Miejska zostanie rozwiązana.

Straż Miej­ska ma na celu przede wszyst­kim ochronę spo­koju i porządku w miej­scach publicz­nych, a także ochronę obiek­tów, komu­nal­nych i urzą­dzeń uży­tecz­no­ści publicz­nej. Miesz­kań­com głów­nie koja­rzy się z wle­pia­niem man­da­tów za błahe wykro­cze­nia (spo­ży­wa­nie alko­holu w miej­scach publicz­nych, śmie­ce­nie czy pale­nie na przy­stan­kach). Wła­śnie dla­tego for­ma­cja nie cie­szy się popu­lar­no­ścią.

We wrześniu tego roku Straż Miejska dostała nowy fotoradar za 64 tyś. Zł w czym 24 tyś. to środki z budżetu miasta.

Przeczytaj również

40 lat fabryki płyt w Grajewie Ponad 1200 osób uczestniczyło w pikniku rodzinnym zorganizowanym w sobotę 16 września, z okazji jubileuszu powstania fabryki płyt drewnopochodnych w...
Ser od SM MLEKPOL Serowym Królem według konsumentó... Ser dojrzewający Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie bezkonkurencyjny. Podczas V Ogólnopolskiego Święta Sera, Festiwalu Serów i Twarogów Polsk...
Droga dojazdowa do pól w Wierzbowie gotowa! Od kilku dni mieszkańcy Wierzbowa do swoich pól dojeżdżają nową drogą. W miniony piątek (15 września br.) Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter dokona...
Jesteś Absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4 w Graj...   Spotkaj koleżanki i kolegów, nauczycieli, odnów kontakty, powspominaj uczniowskie czasy, zobacz jak zmieniła się szkoła. W 2017 roku ...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge