Straż Miejska pod znakiem zapytania

Duże kosz­ty utrzy­ma­nia skła­niają do zada­nia pyta­nia o to, czy Straż Miej­ska jest potrzebna. Władze Grajewa uwa­żają, że nie.

Jest już gotowy projekt uchwały dotyczący likwidacji Straży Miejskiej w Grajewie. Jeśli na najbliższej sesji otrzyma wystarczającą liczbę głosów z dniem 31 grudnia 2012 roku Straż Miejska zostanie rozwiązana.

Straż Miej­ska ma na celu przede wszyst­kim ochronę spo­koju i porządku w miej­scach publicz­nych, a także ochronę obiek­tów, komu­nal­nych i urzą­dzeń uży­tecz­no­ści publicz­nej. Miesz­kań­com głów­nie koja­rzy się z wle­pia­niem man­da­tów za błahe wykro­cze­nia (spo­ży­wa­nie alko­holu w miej­scach publicz­nych, śmie­ce­nie czy pale­nie na przy­stan­kach). Wła­śnie dla­tego for­ma­cja nie cie­szy się popu­lar­no­ścią.

We wrześniu tego roku Straż Miejska dostała nowy fotoradar za 64 tyś. Zł w czym 24 tyś. to środki z budżetu miasta.

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge