Starostwo dofinansuje szkolenia

W ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Całkowita wartość projektu opiewa na 30 mln zł, dofinansowanie to 27 mln zł.

Liderem przedsięwzięcia jest Miasto Suwałki, a partnerami są: Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Grajewski, Powiat Moniecki, Powiat Sejneński i Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Będzie on realizowany do 30 czerwca 2020 r. w Suwałkach i powiatach: suwalskim, augustowskim, monieckim, grajewskim i sejneńskim.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 445 dorosłych mieszkańców powiatu grajewskiego poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby od 18 roku życia zarówno zatrudnione jak i bezrobotne, prowadzące działalność gospodarczą, emeryci, renciści, ubezpieczone w KRUS zamieszkujący obszar powiatu grajewskiego.

ZAKRES FINANSOWANIA

W ramach projektu finansowany jest udział w:

– kursach języków obcych,
– kursach technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
– kursach kompetencji ogólnych,
– studiach podyplomowych,
– kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ),
– kursach umiejętności zawodowych (KUZ).

Bon na szkolenie pokrywa 90% kosztów kursu, ale nie więcej niż:

– 9000 zł w przypadku kursów językowych, kursów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), studiów podyplomowych
– 15 000 zł w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) oraz kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Udział własny uczestnika to 10% kosztów szkolenia.

Bon na szkolenie nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów i wyżywienia.

Kursy, szkolenia i studia podyplomowe, które zostaną dofinansowane w ramach programu muszą odbywać się na terenie naszego kraju i figurować w Bazie Usług Rozwojowych.

Rekrutacja od września!!!

Centrum Edukacyjno–Doradcze będzie mieściło się w budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 3.

starostwograjewo.pl

Przeczytaj również

Przekazanie radiotelefonów dla OSP Ruda 10 sierpnia br. Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter przekazał dla OSP Ruda radiotelefony. Jednocześnie życzył aby dzięki nowemu wyposażeniu wszystkie...
Aktywna tablica w Szkole Podstawowej w Danówku i w... Gmina Grajewo w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii ...
Informacja dot. bezpłatnego portalu dla rolników Portal MyZbieramy.pl łączy rolników, sadowników z osobami, które chcą dla SIEBIE pozbierać owoce, warzywa na własne potrzeby albo po prostu kupić warz...
MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge