Społeczności NIEPOKONANYCH 2012 dotrą do Grajewa

Zamierzamy dbać o to, aby był przestrzegany i umacniany szacunek dla konstytucyjnych praw obywatela, zwalczając wszelkiego rodzaju wynaturzenia zakorzenione w strukturach władzy, które przyjmują niekiedy postać zdemoralizowanego ”Państwa w Państwie” czytamy w Deklaracji Ruchu Społecznego Niepokonani


Niepokonani to ludzie pokrzywdzeni przez organy państwa, które w sposób bezpodstawny doprowadziły do ich tragedii życiowych wyniszczając ich moralnie, psychicznie i fizycznie pozbawiając ich wręcz możliwości egzystencjalnych.

Niektórzy z nich, bez wystarczających dowodów, oskarżeni zostali o niewyobrażalne przestępstwa, malwersacje finansowe, fałszerstwa a nawet zabójstwa. Osoby te połączyło uczestnictwo w programie telewizyjnym „Państwo w Państwie”.


Pierwsze spotkanie w Rajczy w dniach 23-24 marca 2012 r. zaowocowało decyzją o zorganizowaniu kongresu zjednoczeniowego wszystkich środowisk i organizacji ludzi pokrzywdzonych. Kongres pod nazwą „pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI” który odbył się 31 maja 2012r w Sali Kongresowej PKiNauki w Warszawie zgromadził kilka tysięcy osób z całej Polski w pełni konsolidujących się z ruchem Niepokonani a którym leży na sercu przywrócenie bezpieczeństwa prawnego w Naszym Kraju. Nieznaczne relacje mediów głównego nurtu z Kongresu Niepokonanych w tym znikome reportaże i felietony w pismach i gazetach „o pokrzywdzonych lecz niepokonanych” rozgłosiły ideę Ruchu a sprawy „Niepokonanych” poznała cała Polska. Ruch „Niepokonanych” z każdym dniem wzrasta o kolejnych pokrzywdzonych , a zarazem uczciwych i przyzwoitych ludzi, a dynamika wzrostu jednoznacznie poświadcza dużą skalę nieprawidłowości w instytucjach państwowych w tym znacząco w Wymiarze Sprawiedliwości, prokuraturze, Urząd Skarbowy, ZUS itp.


Ruch „Niepokonanych” przyjął założenia odbywania spotkań ze społecznością lokalną podczas „powiatowych sesji Niepokonanych” zapoczątkowanych 25 października ub. roku w Kaliszu, następnego dnia byliśmy w Turku a w sobotę w Chorzowie. Kolejne “powiatowe sesje NIEPOKONANYCH” odbyły się w: Pajęcznie, Wieluniu i Wieruszowie a następnie w Ostrołęce, na których to osoby uczestniczące relacjonują z ogromnymi emocjami swe „doświadczenia”, które są przez Ruch Niepokonanych rejestrowane w celu wyznaczenia kierunku dążeń do restytucji państwa.

Zamierzeniem Ruchu jest „zebrać i udokumentować sprawy skrzywdzenia obywateli przez instytucje państwa”, do powstania wyjątkowego raportu, nie opartego na statystykach, tylko na prawdziwych ludzkich tragediach.


Więcej na stronie internetowej www.niepokonani2012.pl, gdzie można szczegółowo zapoznać się ideologią Stowarzyszenia i harmonogramem lokalnych sesji na terenie kraju.

 

Zobacz także: http://www.to.com.pl na hasło: niepokonani2012

 

Więcej informacji o naszych sprawach w tym, wgląd do miesięcznika RAPTULARZ wydawanego pod Redakcją NIEPOKONANYCH można uzyskać u mieszkańca Grajewa M. A. Kochanowskiego.

 

Regionalny Rzecznik Stowarzyszenia

N I E P O K O N A N I 2 0 1 2

na teren północno-wschodniej Polski

Jerzy Nowakowski

Najbliższa sesja społeczności Niepokonanych2012

odbędzie się w Białymstoku, już 27. 04 o godz. 17.00

w „Promenadzie” przy ul Wiklinowej10.

 

Kontakt z organizatorami:

Maria Bzura 501 38 48 85

Ewa Zambrzycka  510 83 61 60

Zdzisław Wisny  664 40 40 62

w Grajewie:

Termin spotkania Społeczności Lokalnej Niepokonani2012 w Grajewie wstępnie ustalony jest na pierwszą połowę maja 2013 r.

Bliższych informacji dotyczących spotkania Ruchu Niepokonani2012 w Grajewie, na które już teraz serdecznie państwa zapraszamy, można uzyskać od organizatorów:

emeil; stopkrzywd@wp.pl

Mieczysław A. Kochanowski 535-549-209

Jerzy Nowakowski 600-670-232

Anna Dzięgielewska 691-246-571

M. A. Kochanowski

 

 


 

Przeczytaj również

150 tys. euro dla Jednostki Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie otrzymało 150 tys. euro na projekt ERASMUS + „Włoskie staże uczniów z Grajewa” z Narodowej Agencj...
Pokaz uzbrojenia wojsk NATO w Grajewie Wozy bojowe, działo przeciwlotnicze i broń żołnierzy z wielonarodowej grupy bojowej wojsk NATO można obejrzeć w Grajewie. Na stadionie miejskim od ra...
W Urzędzie w Grajewie zapłacimy karta Dobra wiadomość dla mieszkańców Grajewa. Już niebawem opłaty w Urzędzie Miasta będzie można uiścić za pomocą karty płatniczej. Coraz więcej urzędów w...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge