Sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu
26 czerwca 2012 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Grajewskim.

7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego za 2011 r.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo,

b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012,

c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  w 2012 r. w Powiecie Grajewskim,

d) w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2012 r.,

e) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego,

f) w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,

g) w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie,

h) w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge