Sesja Rady Miasta Grajewo

Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 26 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XXXIV. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIV. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Stan bezpieczeństwa w mieście w 2012 roku – dynamika zagrożeń, ich zwalczanie i zapobieganie – analiza w oparciu o informacje:

a) Prokuratora Rejonowego w Grajewie;

b) Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie;

c) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie;

d) Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.

6. Analiza zgodności z przepisami ustawy o samorządzie gminnym działalności gospodarczej prowadzonej przez radnego Pana Krzysztofa Jamrozego. Wysłuchanie wyjaśnień radnego.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia skargi wniesionej przez radnego – Pana Tomasza Cebelińskiego na działania Burmistrza Miasta;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego (projekt grupy radnych);

c) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Grajewo na lata 2013 – 2015;

d) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;

e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013 – 2026;

g) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Przyjęcie protokołu z XXXIII. Sesji Rady Miasta.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie XXXIV. Sesji Rady Miasta.

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...
2 komentarze

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
 • elka
  22 marca 2013 at 11:26 - Odpowiedz

  cebeliniak nie pajacuj, bo zaczynasz brudzic tylko. ZRÓB WKONCU COS POZYTECZNEGO A NIE TYYLKO PYTANKA SRANKA I SKARGI!!! tylko tyle potrafisz?

  • samorządowiec
   24 marca 2013 at 15:55 - Odpowiedz

   elka! żal za d… ściska! Jeśli już dzisiaj popuszczasz to co będzie dalej? Ty wiesz,że Pan Cebeliński to -liga światowa a ty? No cóż ” odpływają kawiarenki”-powoli pakuj się!!!!!!!!!!!!!!!!