Rzecz o inkasencie

Pierwsze przesłanki o tym, że inkasent nie wypełnia swojego zadania należycie alarmował radny Purzeczko 30 maja. Dochód jaki wpłynął z opłat był zadziwiająco niski. Były kolejne sesje i kolejne zwracanie uwagi radnego Purzeczki.

Z braku efektów w październiku klub radnych wystąpił o przeprowadzenie kontroli. Wyniki pokontrolne zostały przedstawione na środowej sesji (28.11.2012r.)

Jakie są wnioski z kontroli?

– Nieterminowo odprowadzane są opłaty targowe i w związku z tym nieprzestrzeganie są postanowienia właściwej uchwały RM

-Nie rozlicza się prawidłowo z pobranych opłat targowych skutkiem czego występuje niezgodność pomiędzy wartością pobranych opłat targowych z dowodami wpłat.

-Nie sporządza się regularnie raportów finansowych.

-Nierzetelnie wykonywanych jest większość obowiązków inkasenta, np.: dotyczących nieobecności na targowicy miejskiej w godzinach największego ruchu sprzedażowego.

-Nie współpracuje się z pracownikami Urzędu Miasta Grajewo w sposób zapewniający właściwą realizację obowiązków.

– Nie stosuje się do monitów, uwag, zaleceń pokontrolnych wydawanych przez pracowników Wydziału Finansowego, Skarbnika Miasta, Naczelnika i pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Burmistrza Miasta Grajewo.

-Narażony został interes miasta w wymiarze finansowym oraz społecznym. Do kasy miejskiej wpłynęło relatywnie mniej środków finansowych i wystąpił problem z uregulowaniem należności przez inkasenta. Ponadto uszczerbkowi uległo zaufanie w relacjach przełożony – podwładny; obywatel – samorząd.

We wnioskach pokontrolnych czytamy dalej, że w zakresie sprawowania przez Burmistrza Miasta Grajewo nad w/w czynnościami nadzoru i kontroli stwierdza się, że podejmowane działania kontrolne nie przyniosły zdecydowanych zmian w rozliczaniu finansowym opłat targowych i czynszu dzierżawnego przez inkasenta, skutkiem czego powstała kominowa zaległość oraz brak fizycznego rozliczenia się z druków ścisłego zarachowania.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej brak było zdecydowanych działań w zakresie zahamowania nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków przez inkasenta.

W związku ze zgłaszanymi podczas kolejnych Sesji Rady Miasta Grajewo uwagami na temat rzetelności wypełniania obowiązków przez inkasenta oraz relatywnym zmniejszeniem dochodów miasta należało niezwłocznie wszcząć postępowanie wyjaśniające lub zawiadomić właściwe organy o domniemanym popełnieniu przestępstwa.

Dlaczego to wszystko trwało tak długo? Wnioski pozostawiamy dla czytelników.

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...
7 komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
 • olo
  3 grudnia 2012 at 16:17 - Odpowiedz

  zgodnie z treścią art. 304 § 2 KPK instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Czyli już piszę do prokuratury na Burmistrza

 • olo
  3 grudnia 2012 at 16:14 - Odpowiedz

  zgodnie z treścią art. 304 § 2 KPK instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

 • AKS
  2 grudnia 2012 at 11:38 - Odpowiedz

  Tylko prawda może oczyścić Grajewo! Jest wiele do wyjaśniania, ale moja propozycja, to wciąż aktualne wołanie (to oczyści wszelki ferment w mieście) – NOWE WYBORY SAMORZĄDOWE DO MIASTA I POWIATU !

 • Wszystko wiedząca Barbara nie mylić z Halinką
  1 grudnia 2012 at 16:39 - Odpowiedz

  NAJCIĘŻSZY ZARZUT TO brak zdecydowanych działań. “Zdaniem Komisji Rewizyjnej brak było zdecydowanych działań w zakresie zahamowania nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków przez inkasenta”. A ciekawe czy były zdecydowane przy GIHu. Dlaczego to wszystko trwało tak długo? Wnioski pozostawiamy dla czytelników kto jest w komisji rewizyjnej, zdjęciach w GIHu. Precz z ŻG

 • Hana
  1 grudnia 2012 at 13:49 - Odpowiedz

  A dyrektorka ZSM nr 2 poniżająca i lekceważąca swoich pracowników. Niezwykle
  ,,operatywna” osoba ? a dlaczego nie chce zabrać głosu w sprawie picia alkoholu w szkole? czyżby coś było na rzeczy ?A może to nie jedyny problem. Oj jest tych strupków za pazurkami. Chyba powoli zaczną się wysypywać – prawda boli ale zawsze zwycięża.

 • obserwator
  1 grudnia 2012 at 13:18 - Odpowiedz

  nic dodać !!!!!! – ot cała prawda ,ktoś się znalazł i napisał. SZOK !!!

 • Zorientowana Iwona
  1 grudnia 2012 at 10:30 - Odpowiedz

  Dlaczego nikt nie powie tego wprost że inkasent to dobry kolega “burmistrza” (cudzysłów oczywiście nieprzypadkowy)? To jak pan Olchowik został zatrudniony i kto go krył jest oczywiste. Może czas zrobić zestawienie osób zatrudnionych w placówkach miejskich od objęcia funkcji burmistrza przez pana Kiełczewskiego? Same “gwiazdy”, dyrektorka MDK z wyrokiem, inkasent na targowisku, który przywłaszcza sobie miejskie pieniądze, kierownik hali skonfliktowany z pracownikami, asystent burmistrza wietrzący spiski, podsłuchujący ludzi i donoszący na każdego swojemu przełożonemu, wybitny fachowiec w zakładzie wodociągów. Brawo. To właśnie to zapowiadane “Lepsze Grajewo”. Nie rozumiem jak można było pozwolić na dalsze pobieranie opłat targowych Olchowikowi po tym, gdy stwierdzono nieprawidłowosci? A konkretnie złodziejstwo, nazywając rzecz po imieniu. Kto odpowiada za zwolnienie poprzedniego inkasenta pana Drygasa? Dlaczego został zwolniony porządny człowiek i zatrudniono krętacza? Bo pan Kiełczewski coś obiecał w kampanii? Od czasów Sokołowskiego nie było na targowisku żadnych afer no to pan Kiełczewski z kumplem się postarali.