Realizacja kursów w ramach projektu: „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w ramach projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji realizuje:

– kurs operatora wózków widłowych,

– prawo jazdy kat. B

– kurs kwalifikacji wstępnej kat. D i DE.

W wyżej wymienionych kursach biorą udział 3 kobiety oraz 5 mężczyzn.

 

KURS OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

W dniu  14 czerwca 2017 roku zakończył się w ramach projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” kurs: operatora wózków widłowych. Na zajęciach teoretycznych uczestnikom przekazano wiadomości  o dozorze technicznym, klasyfikacji, budowie i eksploatacji wózków, wiadomości z zakresu BHP oraz naukę jazdy i manewrowania.
Po ukończeniu szkolenia tj. 12.06.2017 r. nastąpiło sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego. W kursie uczestniczyły 3 osoby, dwóch mężczyzn oraz jedna kobieta. Wszyscy pozytywnie zdali egzamin z obsługi urządzeń transportu bliskiego. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem zaświadczenia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym RP.

 

KURS PRAWO JAZDY KAT. B

            W dniu  31 lipca 2017 roku zakończył się w ramach projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” kurs: prawo jazdy kat. B. Na zajęciach teoretycznych uczestnikom przekazano wiadomości w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, naukę teoretyczną oraz praktyczną udzielania pierwszej pomocy oraz obowiązków i praw kierującego pojazdem. Szkolenie teoretyczne obejmowało 30 godzin zajęć lekcyjnych w sali wykładowej Ośrodka Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński.  Szkolenie praktyczne trwało 30 godzin. Nauka jazdy rozpoczęła się dopiero po ukończeniu zajęć teoretycznych. Przeprowadzono zajęcia na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym. Instruktorzy stopniowo wprowadzali kolejne elementy jazdy zgodnie z poziomem zaawansowania i rozwoju umiejętności kursanta.
Do kursu przystąpiły 3 osoby: 2 kobiety oraz 1 mężczyzna.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNYCH KAT. D i DE

W dniu 28.07.2017 roku w Ośrodku Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński rozpoczął się przyspieszony kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. D i DE. Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą przystąpić do kursu na kat. D i uzyskać kwalifikacje zawodowe do prowadzenia autobusów. Szkolenie obejmuje 130 godzin teoretycznych w systemie e-lerningowym, 1 godzina nauki na symulatorze jazdy w Piasecznie oraz 8 godzin ćwiczeń i jazdy autobusem w Białymstoku. Do kursu przystąpiły 2 osoby, planowany termin zakończenia kursu upłynie z końcem września.  

 

Autor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

 

Przeczytaj również

Kandydaci do WOT sprawdzą samych siebie   W najbliższy piątek rozpoczyna się siódme szkolenie podstawowe ochotników do służby w 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jego zwieńc...
Spotkanie mieszkańców okręgu 11 z Burmistrzem Kolejne spotkanie dotyczące okręgu radnego Jerzego Fidury za nami. Głównym powodem, dla którego zaproszono burmistrza Grajewa było przede wszystkim uz...
Toalety miejskie i ścieżka w „Hadesie” najwięcej k... Toalety miejskie w parkach i na terenach zielonych w Grajewie:  BO.4.2018 – projekt o wartości do 50 tys. zł Lokalizacja: Park przy ul. Strażackiej,...
Budżet Obywatelski – zobacz filmy promujące ... https://www.youtube.com/watch?v=CCsF4WRVUK4   https://www.youtube.com/watch?v=XK-rhHzle_g&feature=youtu.be   https://www.you...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge