Radni Powiatu wobec obwodnicy Bargłowa

Stanowisko

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie budowy obwodnicy Bargłowa Kościelnego

 

W związku z pracami związanymi z budową obwodnicy Bargłowa Kościelnego, która ma rozpoczynać się tuż za miastem Rajgród, Rada Powiatu Grajewskiego popiera stanowisko Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego b.r., i wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec lokalizacji części obwodnicy na terenie Gminy Rajgród.

Obwodnica Bargłowa Kościelnego rozpoczynać ma swój bieg tuż za miastem Rajgród w ciągu drogi krajowej nr 61 (skrzyżowanie w km 236). Kolejne skrzyżowanie obwodnicy z drogą krajową nr 61 planowane jest w km 240 za wsią Barszcze na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

Dla Rady Powiatu Grajewskiego oraz mieszkańców Gminy Rajgród niezrozumiałym ze względów społecznych i ekonomicznych jest lokalizacja początku obwodnicy na terenie Gminy Rajgród, jeżeli planowana obwodnica przecina się z drogą krajową nr 61 niespełna 4 km dalej i jest niczym więcej niż obwodnicą kilku domów zlokalizowanych we wsi Barszcze. Dla rolników z Gminy Rajgród, przez których pola przechodzić ma inwestycja, zbyteczna obwodnica oznacza pogorszenie jakości życia,  podział gospodarstw, komplikację dojazdu do części pól, wzrost kosztów produkcji rolnej, zmniejszenie realnych dochodów. Rezygnacja – co najmniej z tej części obwodnicy – przyczyni się również do oszczędności środków publicznych i zmniejszy koszty budowy obwodnicy.

Natomiast niezrozumiałym, nielogicznym i nieuzasadnionym ekonomicznie i społecznie jest umiejscowienie początku obwodnicy na terenie Gminy Rajgród w sytuacji, gdy w ogóle nie mówi się o budowie obwodnicy Rajgrodu. Lokalizacja początku obwodnicy Bargłowa Kościelnego za wsią Barszcze w ocenie Rady Powiatu Grajewskiego jest wyjściem racjonalnym, rozsądnym i nie powodującym komplikacji dla mieszkańców Gminy Rajgród.

Zlokalizowanie pierwszego skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 61 w Gminie Rajgród byłoby zasadne jedynie w przypadku budowy obwodnicy Rajgrodu. Jeżeli buduje się obwodnicę dla kilku domów we wsi Barszcze – przy braku środków na obwodnicę 70-tysięcznych Suwałk – to dlaczego odmawia się zasadności budowy obwodnicy dla 2-tysięcznego Rajgrodu i 20-tysięcznego Grajewa?

Ponadto cała obwodnica Bargłowa Kościelnego wymaga ponownej i wnikliwej analizy zasadności, gdyż została ona zaprojektowana w innych realiach i miała uzasadnienie tylko i wyłącznie w przypadku przebiegu trasy S61 przez Grajewo – Rajgród – Bargłów Kościelny, a z chwilą wybrania Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.10.2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz.1446) innego wariantu, stała się nie tylko niezasadna, ale po przekwalifikowaniu jej w przyszłości w drogę gminną – przysporzy samorządowi Rajgrodu dodatkowe koszty utrzymania, przy braku obwodnicy własnej.

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge