Protest w sprawie obwodnicy

Stanisław Kossakowski

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

 

Pan Sławomir Nowak

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 

Skarga na GDDKiA

 

Zwracam się do Pana Ministra ze skargą na brak rozpatrzenia i odpowiedzi na mój wniosek/pismo z dnia 3.12.2012 r. wysłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul.Żelazna 59, 00-848 WARSZAWA, dotyczące natychmiastowego wstrzymania prac związanych z budową obwodnicy Bargłowa Kościelnego woj.podlaskie w ciągu drogi krajowej
nr 61, które z chwilą ustalenia trasy przebiegu VIA BALTICA stały się absurdalne.

Obwodnica ta miała uzasadnienie tylko i wyłącznie w przypadku przebiegu trasy S61 przez Grajewo, Rajgród, Bargłów K., a z chwilą wybrania Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.20.10.2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz.1446) innego wariantu, środki te (200-300 mln zł) zostaną docelowo zmarnotrawione.

Mimo upływu okresu czasu nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Proszę o spowodowanie rozpatrzenia mojego pisma. W przypadku braku reakcji pozostanie mi złożyć zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przez GDDKiA przestępstwa działania na szkodę Skarbu Państwa poprzez prowadzenie niepotrzebnej inwestycji. Najwyższy już czas wyciągnąć konsekwencje od osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do sytuacji, gdzie Społeczny Komitet Protestacyjny od wielu miesięcy walczy przeciwko budowie obwodnicy Bargłowa K., a tę obwodnicę na siłę się buduje, natomiast od dziesiątek lat mieszkańcy Suwałk, Augustowa, Grajewa i Rajgrodu walczą o budowę obwodnic a ich nie ma. Ponadto od daty wydania ww. rozporządzenia upłynęło wystarczająco dużo czasu na korektę wcześniejszych planów w związku ze zmianą trasy drogi S61.

We wcześniejszych pismach GDDKiA (Oddział w Białymstoku) stwierdziła, że nie jest zasadna budowa obwodnic Grajewa i Rajgrodu (z powodu przejęcia ich roli przez trasę S 61 czyli Via Baltica), więc nie może być również zasadna budowa 16-kilometrowej obwodnicy dla wsi Barszcze (liczącej 7 domów) odległej o 1 km od Rajgrodu i wsi Bargłów Kościelny (liczącej 700 mieszkańców) oddalonej o 9 km, w sytuacji gdy nie ma obwodnic Suwałk, Augustowa, Grajewa, Rajgrodu. Nie może być tak, że GDDKiA odmawia realizacji bardzo pilnych i bardzo potrzebnych inwestycji (nawet niewielkich, np.dokończenie ścieżki rowerowej Grajewo-Rajgród czy zabezpieczenie dróg DK61 i DK65 przed wtargnięciem łosi na jezdnię) a marnotrawi kilkaset mln zł.

 

Do wiadomości:

Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Aleje Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

 

 

 

Grajewo, 2012-12-03

Stanisław Kossakowski

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

 

Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

ul.Żelazna 59

00-848 WARSZAWA

 

Wniosek

Zwracam się z wnioskiem o natychmiastowe wstrzymanie prac związanych z budową obwodnicy Bargłowa Kościelnego woj.podlaskie w ciągu drogi krajowej nr 61, które z chwilą ustalenia trasy przebiegu VIA BALTICA stały się absurdalne. Obwodnica ta miała uzasadnienie tylko i wyłącznie w przypadku przebiegu trasy S61 przez Grajewo, Rajgród, Bargłów K., a z chwilą wybrania innego wariantu środki te zostaną docelowo zmarnotrawione.

Uzasadnienie:

Jak wynika z pism GDDKiA Oddział w Białymstoku:

-Nr GDDKiA-O/BI-ZP-P2-BP/0320/1/9-1/12 z dnia 19.11.2012 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego,

-Nr GDDKiA-O/BI-ZP-P2-BP/0320/1/9/12 z dnia 19.09.2012 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego,

-Nr GDDKiA.O/BI-ZZ.Z-1.4200-rd/117/2011 z dnia 14.07.2011 r. do Rady Powiatu Grajewskiego,

nowa droga ekspresowa S61 w swoim przebiegu Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki przejmie funkcję obwodnicy Grajewa i Rajgrodu a więc także i Bargłowa Kościelnego (gdyż leży on dokładnie na tej samej trasie co Grajewo i Rajgród) w ciągu drogi krajowej nr 61 oraz ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 61 na kierunku Szczuczyn-Grajewo-Augustów-Suwałki.

Prace nad obwodnicą Bargłowa K. powinny zostać wstrzymane już kilka miesięcy temu, tzn. z chwilą ustalenia trasy przebiegu drogi ekspresowej S61, tymczasem nadal prace te są kontynuowane a 14 listopada 2012 r. przeprowadzono konkurs ofert celem wyłonienia wykonawcy.

Absurdalne jest, że miastom Grajewo i Rajgród odmawia się budowy obwodnicy uzasadniając to „przejęciem przez trasę S61 roli obwodnicy”, a buduje się ją dla wsi gminnej oddalonej o 9 km, leżącej przy tej samej trasie!

Nawet gdyby zostały wykonane wcześniej obwodnice: Augustowa, Suwałk, Grajewa, to należy zastanowić się nad celowością obwodnicy Bargłowa, gdyż moim zdaniem jest to marnotrawstwo pieniędzy, tymczasem miasta te nadal nie mają obwodnic. Ponadto Suwałki i Augustów (podobnie jak Grajewo) od lat walczą o obwodnicę, a upór GDDKiA spowodował nawet powstanie Komitetu sprzeciwiającego się budowie spośród mieszkańców gm.Bargłów K. i Rajgród.

Środki zarezerwowane na budowę tej obwodnicy można przeznaczyć na bardziej pilne cele, np.:

1) budowę ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 61 na brakującym odcinku Toczyłowo-Tama, na trasie Grajewo-Rajgród, gdzie wykonano tylko odcinki Rajgród-Tama oraz Grajewo Toczyłowo; wniosek Rady Powiatu Grajewskiego w załączeniu,

2) wykonanie modernizacji (przebudowy) krótkiego odcinka ok.200 m (na 230-tym kilometrze) drogi krajowej nr 61 w m.Tama Pikły k.Rajgrodu, gdzie nieustannie od czasu wykonania modernizacji tej drogi dochodzi do zapadania się nawierzchni i powstawania niebezpiecznych uskoków,

3) inwestycje wskazane w piśmie Komitetu Protestacyjnego mieszkańców Bargłowa K. i Rajgrodu, (przesłanym również do GDDKiA) w którym szczegółowo uzasadniono absurdalność budowy tej obwodnicy.

W związku z takim traktowaniem spraw inwestycji drogowych stawiam również poniższe pytania:

 1. Dlaczego o kolejności budowy obwodnic (wyboru inwestycji) decyduje tylko lub przede wszystkim wskaźnik opłacalności ekonomicznej inwestycji (w postaci martwej liczby) a nie liczba mieszkańców miasta, lokalne rzeczywiste potrzeby, uciążliwość ruchu?
 2. Dlaczego nie wstrzymano prac związanych z budową obwodnicy Bargłowa K., skoro już
  20.10.2009 r. zmieniono trasę przebiegu VIA BALTICA na wariant omijający tę miejscowość?
 3. Dlaczego najpierw realizuje się obwodnicę wsi gminnej (Bargłów K.-700 mieszkańców) niż obwodnicę kilkudziesięciotysięcznego miasta jak Suwałki, Augustów, Grajewo?
 4. Dlaczego wstrzymano wieloletnie prace projektowe nad przebudową skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul.Kolejową i ul.Szkolną w Grajewie (na którym są największe problemy komunikacyjne miasta, znane kierowcom całej Polski) w ciągu drogi krajowej nr 61?

 

 

 

 

 

Przeczytaj również

Dotacja dla Gminy Grajewo z Funduszu Sprawiedliwoś... Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter uprzejmie informuje, iż Gmina Grajewo pozyskała dotację na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych ...
Debata kandydatów na Burmistrza Grajewa W środę 10.10. 2018r. na antenie Radia Białystok odbyła się debata kandydatów na Burmistrza Miasta Grajewo. Zapraszamy do wysłuchania debaty  ...
MLEKPOL ambasadorem polskiego eksportu Podczas uroczystej gali w warszawskim hotelu Marriott, Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu Mlekpolu, odebrała nagrodę – tytuł Ambasadora Polskiego ...
Zagospodarowanie Parku Solidarności Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie rozpocznie się jeszcze w tym roku! Podczas LVII nadzwyczajnej Sesji R...
Jeden komentarz

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
 • JW
  13 stycznia 2013 at 23:18 - Odpowiedz

  DZIEWCZYNO jak kopiujesz – podaj źródło !