Podlaskie szpitale przekroczyły umowy

Wiadomo już ilu więcej chorych leczyły podlaskie szpitale niż przewidują to umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W pierwszym półroczu przekroczyły kontrakty o prawie 42 miliony złotych. Teraz Podlaski Fundusz rozdziela pieniądze.

NFZ za nadwykonania w pierwszym półroczu zapłaci blisko 11 milionów – w połowie będą to zwiększenia kontraktów, a w połowie przesunięcia pieniędzy z umów, które nie zostały zrealizowane – informuje rzecznik Podlaskiego Oddziału Adam Dębski.

“Nadwykonania zostały opłacone przede wszystkim w tych zakresach, które są najważniejsze z punktu widzenia ratowania życia i zdrowia pacjentów. Przede wszystkich chodzi o zakresy nielimitowane, a także o te oddziały, które bezpośrednio ratują życie pacjentów, tak jak na przykład oddział anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii czy świadczenia na oddziałach zabiegowych” – mówi Adam Dębski.

Dyrektorzy szpitali podkreślają tymczasem, że ostatnio za leczenie pacjentów ponad limit NFZ zwracał więcej pieniędzy. Dodają jednak, że było to rozliczenie roczne, a tym razem Fundusz po pierwszym półroczu już płaci, więc jest to korzystne dla szpitali.

W szpitalu wojewódzkim w Białymstoku nadwykonania wyniosły ponad 2 miliony. Rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę przyjętych pacjentów ponad limit, jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Umowę z NFZ-tem przekroczył o 10,5miliona, ale nie zrealizował też kontraktu na niektórych oddziałach na 4,5 miliona złotych.

W tym roku Podlaski Oddział NFZ zamierza wydać na leczenie szpitalne ponad 900 milionów złotych, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z latami poprzednimi.

W ubiegłym roku Fundusz opłacił nadwykonania w kwocie blisko 25 milionów złotych, co wówczas stanowiło połowę wartości świadczeń ponadumownych. radio.bialytsok.pl

Przeczytaj również

Uroczyste otwarcie terenu turystyczno – wypo... 18 października br. w miejscowości Toczyłowo odbyło się oficjalne otwarcie terenu turystyczno – wypoczynkowego. W otwarciu uczestniczyli mieszkańcy mi...
Kazimierz Gwiazdowski zastępcą przewodniczącego se... Poseł Kazimierz Gwiazdowski został wybrany w czwartek 12 października na zastępcę przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jedyny...
Zbiórka krwi   W najbliższą środę 18 października 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej organizuje akcję oddawania krwi. Jednym z celów zbiórki krwi jest pomo...
GMINA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Informacja o realizacji projektu „Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe”. Zasada pomocniczości oraz wynikające z ustaw kompete...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge