Po 40 latach przestała istnieć

Sąd okręgowy w Łomży zadecydował w czwartek (17.05) o ogłoszeniu upadłości tamtejszej Fabryki Mebli z likwidacją jej majątku.

Tym samym sąd zmienił własną decyzję z początku kwietnia w sprawie upadłości fabryki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Oznacza to, że po ponad 40 latach łomżyńskie “meble” przestają istnieć, zaś 80-osobowa załoga pozostaje bez pracy.

Jeszcze kilka tygodni temu zarząd firmy twierdził, że ma pomysł na jej restrukturyzację oraz są szanse na kontynuację produkcji i znalezienie nowych rynków zbytu. Sąd zgodził się na ogłoszenie takiej formy upadłości – z możliwością zawarcia układu z dłużnikami, którym łomżyńska fabryka jest winna w sumie kilka milionów złotych i wyznaczył nadzorcę sądowego.

Jednak niewiele ponad miesiąc później ten sam zarząd stwierdził, że nie jest w stanie – z różnych powodów – prowadzić dalszej działalności gospodarczej i fabryka powinna zostać zlikwidowana. Sąd przychylił się do tego wniosku, zaznaczając jednak, że – jego zdaniem – władze spółki niewiele zrobiły dla jej ratowania, w efekcie więc likwidacja następuje z ich winy.

Pracownicy, którzy utracili zatrudnienie, mają szansę na odzyskanie przynajmniej części z zaległych należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. radio.bialystok.pl

Przeczytaj również

Grajewianie przełamali się opłatkiem. Za nami wigi... Dziś na placu obok kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się pierwsza Wigilia Miejska na otwartej przestrzeni połączona z Jarmarkiem Świątecznym...
Centrum Integracji Społecznej – Grajewskie C... Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej od stycznia 2017r. w imieniu Miasta Grajewo realizuje projekt pt. G...
Spotkanie Burmistrza z mediami https://www.youtube.com/watch?v=EjAozOvc1JA&feature=youtu.be

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge