Po 40 latach przestała istnieć

Sąd okręgowy w Łomży zadecydował w czwartek (17.05) o ogłoszeniu upadłości tamtejszej Fabryki Mebli z likwidacją jej majątku.

Tym samym sąd zmienił własną decyzję z początku kwietnia w sprawie upadłości fabryki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Oznacza to, że po ponad 40 latach łomżyńskie “meble” przestają istnieć, zaś 80-osobowa załoga pozostaje bez pracy.

Jeszcze kilka tygodni temu zarząd firmy twierdził, że ma pomysł na jej restrukturyzację oraz są szanse na kontynuację produkcji i znalezienie nowych rynków zbytu. Sąd zgodził się na ogłoszenie takiej formy upadłości – z możliwością zawarcia układu z dłużnikami, którym łomżyńska fabryka jest winna w sumie kilka milionów złotych i wyznaczył nadzorcę sądowego.

Jednak niewiele ponad miesiąc później ten sam zarząd stwierdził, że nie jest w stanie – z różnych powodów – prowadzić dalszej działalności gospodarczej i fabryka powinna zostać zlikwidowana. Sąd przychylił się do tego wniosku, zaznaczając jednak, że – jego zdaniem – władze spółki niewiele zrobiły dla jej ratowania, w efekcie więc likwidacja następuje z ich winy.

Pracownicy, którzy utracili zatrudnienie, mają szansę na odzyskanie przynajmniej części z zaległych należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. radio.bialystok.pl

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge