Oświadczenie Burmistrza Miasta Grajewo

Kochani,

Postanowiłem sobie, że nie będę reagował na bezmyślne prowokacje zamieszczane na portalach społecznościowych, ale dziś zrobię odstępstwo, bo jak widzę te wszystkie fantazje to ogarnia mnie żal. Smutne jest, gdy kandydat na burmistrza opluwa swoje miasto i sieje tylko zamęt. Moim zdaniem to kiepski sposób na uzyskanie głosów w nadchodzących wyborach.

Aby rozwiać wątpliwości, przedstawię kilka faktów:

• Tak. Miasto, przegrało sprawę o wynagrodzenie za roboty budowlane z firmą wykonującą basen, ale jakim byłbym burmistrzem, gdybym pozwolił bez konsekwencji prywatnej firmie wykorzystywać nasze miasto, zresztą w uzasadnieniu wyroku czytamy: “(…) opóźnienie Inwestora (Miasta) związane było z kampanią wyborczą i wyborami na urząd Burmistrza Miasta Grajewo (Adama K.). W dniu 30.11.2014 r. odbyły się wybory i na stanowisku Burmistrza Miasta zaszła zmiana personalna (k. 690).(…) Nowo wybrany Burmistrz Miasta (Dariusz L.) decyzję w przedmiocie zmiany wykonania niecek podjął niezwłocznie, w kilka dni po objęciu urzędu, jednak skutkuje to tylko tym iż personalnie nie można mu stawiać zarzutów za stan rzeczy, który zastał i na który nie miał już wpływu”.

• Umowa z firmą nie pozwalała na podpisanie aneksu w takim zakresie w jakim chciała firma. Gdybym podpisał aneks to złamałbym prawo, czyli m.in. procedurę zamówień publicznych i dyscyplinę finansów publicznych.

• Sprawy sądowe między miastem, a pracownikami miasto wygrało.

• Podczas mojej kadencji miasto nie zaciągnęło żadnego kredytu, wręcz dług miasta zmniejszył się o ponad 5 mln zł.

• Przez cztery lata zrealizowanych zostało ponad 110 inwestycji (drogi, chodniki, kanalizacja, place zabaw itp.)

Tylko ktoś, kto naprawdę nie chce, to nie widzi, tego jak w ciągu ostatnich kilku lat rozwinęło się nasze miasto, jak trudną drogę pokonało po latach zaniedbań.

Zależy mi na Grajewie i jego mieszkańcach. Tych którzy mnie znają, nie muszę przekonywać ile km zrobiłem do Warszawy, walcząc o Grajewo, o nasz dworzec PKP, bezkolizyjny przejazd, czy inne inwestycje, aby zostały lub miały szanse zostać zrealizowane. Co ważne, nie wziąłem ani złotówki za delegacje czy „kilometrówki”.

Proszę Was o zdrowy rozsądek przy wyborach 21 października 2018 roku, bo widzę, że wchodzimy w bardzo brudną kampanię.

Z wyrazami szacunku – Dariusz Latarowski

Treść wpisu Adama Kiełczewskiego:

“Chciałbym Państwu przedstawić ogólne koszty związane z przegranymi sprawami dotyczącymi zakończonej inwestycji basenowej. Miasto Grajewo poniosło tą stratę w wyniku przegranych spraw na skutek decyzji Burmistrza Miasta w związku z niepodpisaniem aneksu do umowy. Ta decyzja zaowocowała 3 przegranymi sprawami, które obciążyły budżet miasta na potężną kwotę. Warto dodać, że w związku z niepodpisanym aneksem miasto również straciło część środków dofinansowania w kwocie około 1.5 miliona zł.

Sumaryczna kwota poniesionych strat w wyniku kosztów sądowych, odsetek i zwrotu dotacji wynoszą :

1) opłata od apelacji do Sądu Okręgowego w Łomży
– 100 000,00 zł
2) odestki od zwróconej kary- 514 930,62 zł
3) koszty procesowe – 134 098,10 zł
4) koszty postępowania procesowego – 46 986,00 zł
5) opłata od skargi kasacyjnej – 25 000,00 zł

Razem : 821 014,72 zł
Sumaryczna kwota strat to ok 2 miliony 321 14 tysięcy zł .

Aż dziw bierze że nikt do tej pory nie rozliczył władz miasta za taką potężną stratę finansową.

Czy tak działa dobry gospodarz miasta?”

RelatedPost

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge