Ostatnie szkolenie podstawowe w 2017 roku

W najbliższy piątek odbędzie się piąta już tura szkolenia podstawowego w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.Oznacza to, że do Terytorialnej Służby Wojskowej planowanych jest powołanieponad 250 nowych ochotników.

 

Ten rodzaj szkolenia skierowany jest do kandydatów bez doświadczenia wojskowego i trwa nieprzerwanie 16 dni.Będzie to ostatnia w tym roku edycja szkolenia podstawowego.Kolejne szkolenie dla osób bez przeszkolenia wojskowego zaplanowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

Ochotnicy, którzy w piątek wstąpią w szeregi Brygady zakończą szkolenie uroczystą przysięgą wojskową, która odbędzie się w sobotę 16 grudnia o godz. 13:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

W przyszłym tygodniu odbędzie się ostatnieprzyjęcienowych kandydatów w tym roku. Będą to żołnierze rezerwy.

 

*****

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku.

W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę już ponad 7 tys. żołnierzy, w tym
6 tys. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej i 1,2 tys. żołnierzy zawodowych.Oznacza to, że WOT są trzecim co do wielkości Rodzajem Sił Zbrojnych.

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

Ponad 30% Terytorialsów stanowią osoby do 25 roku życia. Średnia wieku statystycznego Terytorialsa to 31 lat. 10% wszystkich to kobiety. Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia, to ponad 1/3 żołnierzy TSW legitymuje się wykształceniem wyższym, połowa średnim, a 14% deklaruje że studiuje. Ponad 40% Terytorialsów posiada wykształcenie techniczne.

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge