Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje  II ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo:

 

nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni w konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 60,50 m2  ,oznaczona nr 1818/40 o powierzchni 146m2posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00000238/2 , położona na os. Broniewskiego.

cena wywoławcza  –    100.000,00 zł

wadium –  20.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2012 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 12 marca 2012 roku na konto  Urzędu Miasta  Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej     w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 730 –1530 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.

 

 

1. nieruchomość zabudowana  budynkiem gospodarczym oznaczona nr 4605 o powierzchni  956 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00002785/5

cena wywoławcza    – 95.600,00 zł

wadium –  19.120,00 zł

2. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona nr 4606 o powierzchni 1050 m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00011136/7

cena wywoławcza  –   105.000,00 zł

wadium  – 21.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek w górę.

W/w nieruchomości wolne od obciążeń.

Obszar, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2012 roku o godz. 1100  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej , przelewem do dnia 12 marca 2012 roku na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn  O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej         w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr  31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach           730 –1530 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25

Przeczytaj również

Bezpłatne szczepienia w Grajewie W Grajewie ruszyły bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Mogą z nich skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia. Szczepienia będą realizo...
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęci... Uchwała Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Załączniki do treści
Spektakl smaków na Polagrze Omlet serowy z grzybami i świeżymi ziołami, francuskie tosty z twarogiem, solonym karmelem i bakaliami, Smoothi truskawkowe z mięta i czerwonym pieprz...
Uwaga. Zmiana Banku w Urzędzie Miasta Grajewo Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że od 28 września 2017 roku nastąpi zmiana Banku obsługującego Miasto Grajewo i w związku z tym nastąpi zmiana r...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge