Nowe mieszkania komunalne na os. Południe

Urząd Miasta Grajewo informuje najemców mieszkań komunalnych o możliwości dokonania zamiany obecnie zajmowanego mieszkania na mieszkanie w nowo budowanym bloku na os. Południe.

Osoby ubiegające się o zamianę mieszkania winny spełniać warunki określone uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo, w tym m.in.:

– nie zalegać w opłatach za lokal co najmniej za trzy pełne okresy płatności, oraz posiadać stałe dochody umożliwiające ponoszenie opłat mieszkaniowych.

Osoby zainteresowane zamianą mieszkań winny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Grajewo w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r. Informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. 29, ul. Strażacka 6, tel. 86 273 0 815.

Przeczytaj również

Termomodernizacja budynku SP w Wierzbowie Gmina Grajewo informuje, iż do chwili obecnej zostały wykonane następujące prace związane z termomodernizacją budynku SP w Wierzbowie: - wymiana stol...
Odbiór drogi w Koszarówce „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg ...
Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ... Zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń na 2017 rok, w dniach od 04 do 12 listopada 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge