Nowe mieszkania komunalne na os. Południe

Urząd Miasta Grajewo informuje najemców mieszkań komunalnych o możliwości dokonania zamiany obecnie zajmowanego mieszkania na mieszkanie w nowo budowanym bloku na os. Południe.

Osoby ubiegające się o zamianę mieszkania winny spełniać warunki określone uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo, w tym m.in.:

– nie zalegać w opłatach za lokal co najmniej za trzy pełne okresy płatności, oraz posiadać stałe dochody umożliwiające ponoszenie opłat mieszkaniowych.

Osoby zainteresowane zamianą mieszkań winny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Grajewo w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r. Informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. 29, ul. Strażacka 6, tel. 86 273 0 815.

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge