Narada ze służbami współdziałającymi

27 lutego 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna kierownictwa tutejszej Komendy z przedstawicielami służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów wspomagających krajowy system ratowniczo – gaśniczy na terenie powiatu grajewskiego. Głównym celem narady było podsumowanie wzajemnej współpracy w 2017 roku oraz przestawienie planu działania na 2018 rok.

Narada rozpoczęła się od przedstawienia statystyki zdarzeń i omówienia najbardziej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zagadnień dotyczących funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie w ramach współpracy. Wzorem lat ubiegłych strażacy najczęściej współdziałali przy likwidacji różnego rodzaju zagrożeń z policją – 282 razy, innymi służbami (wojsko, Zakładowa Służba Ratownicza Solid Security, nadzór budowlany, pomoc drogowa) – 163 razy, Państwowym Ratownictwem Medycznym – 138 razy, pogotowiem energetycznym – 30 razy i służbami leśnymi – 12 razy.

W dalszej części spotkania dyskutowano o procedurach postępowania ze zwierzętami poszkodowanymi wskutek zdarzeń drogowych i chorób zakaźnych, a także współpracy poszczególnych instytucji z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym wzajemnej pomocy przy usuwaniu skutków powstałych zdarzeń. Poruszono również kwestie dotyczące sprawności sieci hydrantowej, nieodpowiedniego oznakowania budynków i utrudnionego dojazdu pojazdów ratowniczo-gaśniczych do niektórych budynków wielorodzinnych na terenie osiedli mieszkaniowych w Grajewie. Zaznaczono, że utrudniony dojazd lub brak możliwości dojazdu do budynku w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi uniemożliwi służbom udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge