Narada z funkcyjnymi

W dniu 15 lutego 2013 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się coroczna narada z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. Poza strażakami w naradzie uczestniczyli również pracownicy urzędów gminnych, którzy odpowiadają za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Otwarcia narady dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej –
bryg. Andrzej Jabłoński, który powitał przybyłych gości i przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu z uwzględnieniem zakupów sprzętu.

W dalszej części narady głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – mł. kpt. Arkadiusz Lichota, który w swoim wystąpieniu przedstawił statystykę zdarzeń oraz osiągnięcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Za szczególnie ważne uznano zakupy nowoczesnych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz wyposażenia specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej. Poza tym dużo uwagi poświęcono systemowi szkolenia strażaków – ochotników w roku 2012 oraz planom szkolenia w 2013 roku. Do najważniejszych z nich zalicza się szkolenie w komorze dymowej oraz szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych.

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – mł. kpt. Zdzisław Zaborowski ukierunkował strażaków na bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczych oraz monitorowanie poziomu wyszkolenia strażaków – ochotników z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych na dany rok.

Łącznie w naradzie uczestniczyło 22 druhów pełniących funkcje prezesa i naczelnika w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 5 pracowników odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

mł. kpt. Arkadiusz Lichota

 

Przeczytaj również

Termomodernizacja budynku SP w Wierzbowie Gmina Grajewo informuje, iż do chwili obecnej zostały wykonane następujące prace związane z termomodernizacją budynku SP w Wierzbowie: - wymiana stol...
Odbiór drogi w Koszarówce „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg ...
Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ... Zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń na 2017 rok, w dniach od 04 do 12 listopada 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge