Narada z funkcyjnymi

W dniu 15 lutego 2013 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się coroczna narada z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. Poza strażakami w naradzie uczestniczyli również pracownicy urzędów gminnych, którzy odpowiadają za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Otwarcia narady dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej –
bryg. Andrzej Jabłoński, który powitał przybyłych gości i przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu z uwzględnieniem zakupów sprzętu.

W dalszej części narady głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – mł. kpt. Arkadiusz Lichota, który w swoim wystąpieniu przedstawił statystykę zdarzeń oraz osiągnięcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Za szczególnie ważne uznano zakupy nowoczesnych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz wyposażenia specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej. Poza tym dużo uwagi poświęcono systemowi szkolenia strażaków – ochotników w roku 2012 oraz planom szkolenia w 2013 roku. Do najważniejszych z nich zalicza się szkolenie w komorze dymowej oraz szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych.

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – mł. kpt. Zdzisław Zaborowski ukierunkował strażaków na bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczych oraz monitorowanie poziomu wyszkolenia strażaków – ochotników z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych na dany rok.

Łącznie w naradzie uczestniczyło 22 druhów pełniących funkcje prezesa i naczelnika w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 5 pracowników odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

mł. kpt. Arkadiusz Lichota

 

Przeczytaj również

WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie w dn. 08 i 15.03.2018 przeprowadził w Branżowej Szkole I Stopnia w Wojewodzinie WARSZTATY TW...
Ogólnopolski Dzień Sołtysa W dniu 11 marca 2018r. w Przysusze  woj. mazowieckie odbył się Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Uroczystość została zorganizowana w hali Zespołu Szkół Nr 2...
“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge