Narada z funkcyjnymi OSP w KP PSP Grajewo

15 lutego 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada kierownictwa Komendy z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. Poza strażakami w naradzie uczestniczyli również pracownicy urzędów gmin nadzorujący i realizujący sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Otwarcia narady dokonał zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Grajewie st. kpt. Arkadiusz Lichota, który kontynuując wystąpienie przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w 2017 roku i zadania do realizacji w 2018 roku. Poza tym omówiono statystykę zdarzeń, udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach praktycznych na obiektach, dokonano analizy charakterystycznych zdarzeń oraz podsumowano przebieg kampanii społecznych „Czad i ogień. Obudź czujność” i „Kręci mnie bezpieczeństwo” na terenie powiatu grajewskiego.

W dalszej części narady głos zabrali kolejno kierownik sekcji kwatermistrzowsko – technicznej mł. bryg. Daniel Lewczuk, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Zdzisław Zaborowski oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg Kazimierz Golubiewski. Wymienieni funkcjonariusze odnieśli się do aktualnego stanu wyposażenia i braków w wyposażeniu specjalistycznym jednostek OSP KSRG, wykorzystaniu dotacji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP w KSRG w kwocie 397 337,00 zł. oraz dotacji MSWiA dla jednostek OSP poza KSRG w wysokości 46 360,00 zł. Szczególną uwagę zwrócono na aktualny stan wyszkolenia strażaków OSP oraz potrzeby szkoleniowe w poszczególnych jednostkach. Warto dodać, że w 2017 r. Komenda Powiatowa PSP w Grajewie zorganizowała i przeprowadziła 5 szkoleń dla strażaków OSP, w których wzięło udział 135 druhów. W tym punkcie narady ukierunkowano również druhów na bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczych oraz bieżące monitorowanie gotowości operacyjnej i zgłaszanie ewentualnych uwag do tut. Komendy.

W trakcie narady wszystkim obecnym przekazano pismo sekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego dotyczące „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2017-2020”.

 

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge