Narada strażaków z przedstawicielami służb współdziałających

W dniu 08 marca 2013 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna kierownictwa tut. Komendy z przedstawicielami służb współdziałających oraz inspekcji i straży, a także innych podmiotów wspierających działania ratownicze z terenu powiatu grajewskiego.

Otwarcia narady dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – bryg. Andrzej Jabłoński, który powitał przybyłych gości i przedstawił główne zagadnienia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w aspekcie wzajemnej współpracy z innymi służbami i inspekcjami.

W dalszej części narady głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – mł. kpt. Arkadiusz Lichota, który w swoim wystąpieniu przedstawił statystykę zdarzeń na terenie powiatu grajewskiego za rok 2012 oraz kierunki działania na rok 2013, ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczych na drogach oraz procedur postępowania ze zwierzętami rannymi i padłymi. Poruszono również kwestię organizacji ćwiczeń dowódczo – sztabowych na wybranych obiektach, w które poza Państwową Strażą Pożarną zaangażowane zostaną również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wytypowane inspekcje i służby.

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – mł. kpt. Zdzisław Zaborowski przedstawił udział poszczególnych służb w likwidacji skutków zdarzeń i ćwiczeń doskonalących. Wzorem lat ubiegłych Państwowa Straż Pożarna najczęściej współpracowała z Policją oraz Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Grajewie – st. kpt. Kazimierz Golubiewski odniósł się do kwestii trudności z dojazdem pojazdów ratowniczo – gaśniczych do niektórych budynków wielorodzinnych na terenie osiedli mieszkaniowych w Grajewie. Utrudniony dojazd lub brak dojazdu do budynku w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia ludzi uniemożliwi służbom udzielenie fachowej pomocy.

Poszczególni przedstawiciele służb, inspekcji, straży i innych podmiotów współpracujących z Państwową Strażą Pożarną ustosunkowali się do powyższych zagadnień w zakresie swoich kompetencji i wyrazili dalszą chęć współpracy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Ogółem w naradzie uczestniczyło 16 osób, w tym zaproszeni goście w osobach:

insp. Marek Przybyszewski – Komendant Powiatowy Policji w Grajewie;

Karol Szymanowski – Komendant Straży Gminnej Gminy Grajewo;

Jerzy Witosław – strażnik Straży Miejskiej w Grajewie;

Antoni Milewski – Zastępca Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

Jan Połonowicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie;

Zbigniew Perkowski – Koordynator pracy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży, Filia Grajewo;

lek. Jerzy Nikliński – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie;

lek. Tadeusz Zakrzewski – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie;

Krzysztof Witkowski – Kierownik Posterunku Energetycznego w Grajewie;

Marcin Stuchła – Podinspektor Działu Technicznego w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Grajewie;

Waldemar Czaplicki – Kierownik Działu Technicznego w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Grajewie;

Tadeusz Michałowski – Menadżer Bezpieczeństwa i Audytu „Purzeczko – Grupa Securitas”;

13.  Robert Drewnowski – Dowódca Zakładowej Służby Ratowniczej  „Purzeczko – Grupa Securitas”;

14.  Jarosław Kamiński – koordynator ds. ppoż.  „Purzeczko – Grupa Securitas”.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

mł. kpt. Arkadiusz Lichota

Przeczytaj również

MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...
Oddając Krew Ratujesz Życie Uprzejmie informujemy, że trwa XIII edycja ogólnopolskiego programu pod hasłem „OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW”. Włączając się po raz kolejny do tej a...
Karambol w Grajewie – zderzenie 6 pojazdów Po godz. 4:00 na ulicy Piłsudskiego zderzyło się w sumie 6 samochodów - dwie ciężarówki i cztery auta osobowe. Samochodami łącznie podróżowało 13 osób...
Szacowanie szkód spowodowanych suszą SZANOWNI ROLNICY GMINY GRAJEWO! Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, że z dniem 4 lipca 2018r. należy stosować nowy wniosek: „Wni...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge