Napięta sytuacja w urzędzie gminy w Radziłowie

Wójt gminy chce zwolnić z pracy jednego ze swoich urzędników, bo zarzuca mu samowolne otwarcie ofert przetargowych. Wójt zgłosił tę sprawę do prokuratury, ale zwolnić urzędnika nie może, bo urzędnik jest jednocześnie radnym powiatu grajewskiego. Zgodnie z prawem pozostali radni powiatu muszą mu na to pozwolić. Radni stanęli murem za oskarżanym kolegą. On sam odpiera zarzuty.

Sprawa dotyczy Krzysztofa Milewskiego, który w Urzędzie Gminy Radziłów odpowiada między innymi za zamówienia publiczne. Wójt twierdzi, że siedemnastego września urzędnik sam otworzył złożone w przetargu oferty zanim zebrała się wymagana prawem komisja, a później prosił członków tej komisji o podpisanie się pod protokołem otwarcia. Krzysztof Milewski nie zgadza się z tymi oskarżeniami. – Poczekam na rozwój sytuacji, ja w tej chwili naprawdę nie mam nic do powiedzenia, czuję się niewinny, to co mi zostało zarzucone, do żadnej korupcji tutaj nie doszło – mówi Krzysztof Milewski, radny powiatu grajewskiego.

Wójt, z uwagi na wieloletnią pracę w urzędzie Krzysztofa Milewskiego, chce go zwolnić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Na to jednak muszą się zgodzić radni powiatu grajewskiego, w której to radzie oskarżany urzędnik także zasiada. Przeciwko rozwiązaniu umowy o pracę z Krzysztofem Milewskim głosowało piętnastu z szesnastu obecnych na sali radnych. Wójt nie krył zdziwienia. – Znaczy się, że polityka może wszystko i może uchronić przed wszystkim. Przyzwolenie dla działań korupcyjnych w samorządzie nie powinno mieć miejsca – powiedział Robert Ziemkiewicz, wójt gminy Radziłów.

Wójt zgłosił sprawę jednoosobowego otwarcia ofert do prokuratury rejonowej w Grajewie. Zapowiedział, że w sprawie decyzji grajewskich radnych będzie interweniował u wojewody. Smaczku sprawie dodaje fakt, że urzędnik Krzysztof Milewski to konkurent polityczny wójta i jego kontrkandydat w ostatnich wyborach samorządowych.  tvp,bialytsok.pl

Przeczytaj również

Grajewianie przełamali się opłatkiem. Za nami wigi... Dziś na placu obok kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się pierwsza Wigilia Miejska na otwartej przestrzeni połączona z Jarmarkiem Świątecznym...
Centrum Integracji Społecznej – Grajewskie C... Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej od stycznia 2017r. w imieniu Miasta Grajewo realizuje projekt pt. G...
Spotkanie Burmistrza z mediami https://www.youtube.com/watch?v=EjAozOvc1JA&feature=youtu.be

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge