Na sygnale

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie informuje, że w dniach 06.02.2012 r. – 12.02.2012 r. na terenie powiatu grajewskiego zanotowano 8 zdarzeń, w tym: 3 pożary, 4 miejscowe zagrożenia oraz jeden alarm fałszywy.Ogółem od początku roku zanotowano 76 zdarzeń, w tym 29 pożarów, 45 miejscowych zagrożeń i dwa alarmy fałszywe. Ogólna liczba poszkodowanych w powstałych zdarzeniach to 7 osób rannych.

W dniu 09.02.2012 r. tuż przed godziną trzynastą na drodze krajowej nr 61 pomiędzy miejscowościami Grajewo-Popowo, zderzyły się dwa samochody osobowe marki Mercedes i Peugeot partner. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń w wyniku zaistniałej kolizji. Działania prowadzone przez Państwową Straż Pożarną na miejscu zdarzenia trwały około pół godziny. Wspomagała je Policja oraz Pogotowie.

W dniu 11.02.2012 r. około godziny 20:40 w Grajewie na ulicy Ełckiej kierujący samochodem osobowym marki Renault Kangoo potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych.Poszkodowany został przewieziony do szpitala w Grajewie. Działania ratownicze prowadzone przez Państwową Straż Pożarną na miejscu zdarzenia trwały blisko trzy godziny. Udział w nich brała zarówno Policja jak i Pogotowie.

W dalszym ciągu przypominamy o obowiązku poddawania kominów czyszczeniu i kontroli.Państwowa Straż Pożarna ciągle odnotowuje zdarzenia związane z nieszczelnością i niedrożnością przewodów kominowych. W minionym okresie odnotowaliśmy trzy zdarzenia tego typu a od początku roku osiemnaście.Niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach mieszkalnych jest głównym źródłem zatruć tlenkiem węgla, a także przyczyną powstania wielu pożarów.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
– ich nieszczelności,
– braku konserwacji, w tym czyszczenia,
– wad konstrukcyjnych,
– niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.

– Zgodnie z art. 4, ust. 1, pkt 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380) konserwacja oraz sprawdzenie przewodów kominowych należy do obowiązków właściciela, użytkownika lub zarządcy budynku, który ponosi odpowiedzialność za ich stan.

– Zgodnie z § 34, ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1)od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

– Zgodnie z art. 62, ust. pkt 1, lit. C i  ust. 6, pkt 1 Ustawy z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być raz w roku poddawane okresowej kontroli stanu technicznego, którą powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań.

– Zgodnie z § 34, ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) czynności związane z usuwaniem zanieczyszczeń w przewodach kominowych prowadzą osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Zbyt duże nagromadzenie sadzy w kominie utrudnia odprowadzanie gazów spalinowych i stwarza ogromne niebezpieczeństwo zatrucia, a także może doprowadzić do powstania pożaru w kominie, który stanowi zagrożenie dla całego obiektu w przypadku wydostania się płomieni przez nieszczelności komina ( dotyczy poddasza budynku, a także powstałych pęknięć ). Płomienie wydostające się z komina zagrażają również palnym pokryciom dachów budynków.

W przypadku pożaru sadzy w kominie należy wygasić palenisko, zamknąć szczelnie piec, pożar  stłumić za pomocą nakładając na wylot komina tzw. sito kominowe lub przykrywając mokrą brezentową płachtą, którą należy co jakiś czas polewać wodą, wezwać straż pożarną tel. 998 lub 112

Pożarów kominowych, nie należy gasić wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowania wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru

Rzecznik Prasowy KP PSP w Grajewie
bryg. Andrzej Jabłoński

 

Przeczytaj również

MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...
Oddając Krew Ratujesz Życie Uprzejmie informujemy, że trwa XIII edycja ogólnopolskiego programu pod hasłem „OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW”. Włączając się po raz kolejny do tej a...
Karambol w Grajewie – zderzenie 6 pojazdów Po godz. 4:00 na ulicy Piłsudskiego zderzyło się w sumie 6 samochodów - dwie ciężarówki i cztery auta osobowe. Samochodami łącznie podróżowało 13 osób...
Szacowanie szkód spowodowanych suszą SZANOWNI ROLNICY GMINY GRAJEWO! Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, że z dniem 4 lipca 2018r. należy stosować nowy wniosek: „Wni...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge