Miasto otrzymało środki na zakup książek

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Miasto Grajewo otrzymało środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Grajewie, w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza i dotychczasowym Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Grajewie. Wkład własny miasta Grajewo wyniósł 9.000,00 zł. Ogółem zakupiono książki do ww. bibliotek szkolnych na kwotę 44 999,60 zł. grajewo.pl

Przeczytaj również

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2030, z 2018r. poz. 1467), n...
Plac zabaw w Sojczynie Borowym Wielką radość sprawił dzieciom nowy plac zabaw, który pojawił się w Sojczynie Borowym dzięki działaniom Wójta Gminy Grajewo oraz okolicznym sołectwom....
Umowa na realizację kolejnego projektu podpisana Dziś Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją...
Rozpoczęła się budowa drugiej jezdni obwodnicy Szc... Rozpoczęła się budowa tzw. drugiej jezdni do już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, elementu trasy S61 Via Baltica. We wtorek (16.10) na placu budowy w...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge