KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ D, D+E, D1, D1+E

Od 01.01.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Centrum Integracji Społecznej w Grajewie realizują  projekt „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. W projekcie zostały przewidziane do zrealizowania kursy zawodowe, dla osób bezrobotnych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w celu poprawy swojej pozycji na rynku pracy.

W ramach zadania zleconego przez CIS zaproponowano następujące kursy zawodowe:

– kurs operatora wózków widłowych,

– prawo jazdy kat. B,

– kurs kwalifikacji wstępnej D i DE.

Realizacja dwóch pierwszych kursów rozpoczęła się w czerwcu 2017 r. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej D, D+E, D1, D1+E został przeprowadzony w dniach od 28.07.2017 r. do dnia 26.08.2017r. Dwóch uczestników korzystających  z kursu zostało zakwalifikowanych do egzaminu, który odbył się dnia 7.09.2017 roku. Test kwalifikacyjny przeprowadzony został przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Podlaskiego.

W 2007 roku w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wprowadzono nowe wymagania dla kierowców zawodowych. Firmy, zajmujące się przewozem nie mogą już zatrudniać przypadkowych kierowców, każdy z nich musi przejść wstępną kwalifikację
(Dz. U. z 2006 r. nr 235, poz. 1701).

Kwalifikacja wstępna pełna, to 280 godzin zajęć dydaktycznych – 260 godzin teorii i 20 godzin praktyki. Na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim
i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze. Kwalifikacje wstępne przyspieszone to 140 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy projektu, którzy przystąpili do kursu mieli ukończone 23 lata i mogli zostać objęci kursem przyspieszonym.

Kwalifikacje wstępne zdobywa się na całą grupę kategorii D i DE bez względu na to, jaką posiada się w danej chwili kategorię. Rozszerzenie uprawnień nie oznacza powtórzenia kwalifikacji. Po uzyskaniu Kwalifikacji Zawodowej obowiązuje po upływie 5 lat kolejne szkolenia okresowe, badania oraz wymiana prawa jazdy.

Ponieważ pełny kurs kwalifikacyjny wymaga kosztownej infrastruktury technicznej, jak: autodromu dla pojazdów ciężkich i symulatorów do jazdy w warunkach specjalnych, nowelizacja ustawy przewiduje możliwość zlecania ćwiczeń, które wymagają takiego sprzętu innym jednostkom. Mogą prowadzić je ośrodki doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Miało to miejsce również  przy realizacji wyżej wymienionego kursu  OSK L. Jaczyński- wykonawca kursu zlecił ćwiczenia na specjalnym sprzęcie w ramach wykonania usługi- przeprowadzenie kursu – kwalifikacji wstępnej dla kat. D i DE.

Dzięki rozpisanym projektom unijnym osoby bezrobotne mogą podnosić swoje kwalifikacje, co w przyszłości może zaowocować znalezieniem pracy, a w efekcie zmniejszyć występujące bezrobocie.

Przeczytaj również

Kazimierz Gwiazdowski zastępcą przewodniczącego se... Poseł Kazimierz Gwiazdowski został wybrany w czwartek 12 października na zastępcę przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jedyny...
Tytuł profesora oświaty trafi do Grajewa Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że wyłoniono już profesorów oświaty w województwie podlaskim. Między innymi tytuł otrzyma Halina Muryjas-R...
Grajewo: 32 rodziny zyskają nowe mieszkanie Na terenie przy ulicy Targowej w Grajewie powstanie nowy blok komunalny. Trzydzieści dwie rodziny otrzymają nowe mieszkania. Zakład Administracji Dom...
Jesteś Absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4 w Graj...   Spotkaj koleżanki i kolegów, nauczycieli, odnów kontakty, powspominaj uczniowskie czasy, zobacz jak zmieniła się szkoła. W 2017 roku ...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge