Ksiądz Krzysztof został nominowany proboszczem

Po dziewięciu latach posługi kapłańskiej w pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie, odchodzi ks. Krzysztof  Karwowski. Został nominowany proboszczem parafii w miejscowości Żebry-Perosy.

 

 

 

 

 

I. ZMIANY W INSTYTUCJACH  CENTRALNYCH

z dniem 12 marca br.

Ks. mgr lic. Dariusz Niewiński
– mianowany Diecezjalnym Moderatorem Ruchu Światło-Życie
– rezydent w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży
– skierowany na studia zaoczne KUL w Lublinie

z dniem 30 czerwca br.

Ks. prał. mgr Ludwik Brzostowski
– przeniesiony na emeryturę (zamieszka w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)
– mianowany Radcą prawnym i Konsultantem Wydziału ds. Duchowieństwa i Instytutów Życia Konsekrowanego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
Ks. prał. mgr Henryk Korża
– przeniesiony na emeryturę (zamieszka w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)
Ks. kan. dr Frumencjusz Sadowski
– przeniesiony na emeryturę
Ks. kan. dr Zdzisław Golan
– mianowany Przewodniczącym Wydziału Duchowieństwa i Instytutów Życia Konsekrowanego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
Ks. kan. mgr Leszek Kamiński
– zwolniony z funkcji ojca duchownego i wykładowcy w WSD w Łomży
– mianowany proboszczem parafii Drążdżewo
Ks. mgr lic. Wojciech Chudzik
– zwolniony z funkcji ojca duchownego w WSD w Łomży
– skierowany do pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Valladolid (Hiszpania)
Ks. dr Robert Bączek
– zwolniony z funkcji prefekta w WSD w Łomży
– mianowany ojcem duchownym w WSD w Łomży
Ks. mgr lic. Sławomir  Bartnicki
– mianowany prefektem w WSD w Łomży
Ks. kan. mgr Szczepan Dobecki
– zwolniony z funkcji wykładowcy śpiewu i muzyki kościelnej w WSD w Łomży
Ks. dr Krzysztof Chodkowski
– zwolniony z funkcji wykładowcy liturgiki w WSD w Łomży

z dniem 5 lipca br.

Ks. prał. dr Wojciech Nowacki
– zwolniony z urzędu Rektora WSD w Łomży
– mianowany proboszczem parafii pw. Bożego Ciała w Łomży
Ks. prał. dr Jarosław Kotowski
– zwolniony z funkcji Przewodniczącego Wydziału Wychowania i Nauczania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
– mianowany Rektorem WSD w Łomży
Ks. dr Wojciech Turowski
– zwolniony z funkcji wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Łomży
– mianowany Przewodniczącym Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

z dniem 1 października br.

Ks. mgr lic. Tomasz Grabowski – mianowany wykładowcą WSD w Łomży
Ks. dr Radosław Kubeł – mianowany wykładowcą liturgiki w WSD w Łomży
Ks. mgr lic. Kazimierz Ostrowski – mianowany wykładowcą śpiewu i muzyki kościelnej w WSD w Łomży

II. PRZENIESIENI NA EMERYTURĘ

z dniem 30 czerwca br.

Ks. kan. Franciszek Grabowicz
– zwolniony z urzędu proboszcza parafii Sokoły
– przeniesiony na emeryturę (pozostaje w Sokołach)
Ks. kan. Andrzej Groblewski
– zwolniony z urzędu proboszcza parafii Drążdżewo
– przeniesiony na emeryturę (pozostaje w Drążdżewie)

z dniem 5 lipca br.

Ks. prał. Ferdynand Gryszko
– zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w Łomży
– przeniesiony na emeryturę (zamieszka w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

III. ZMIANY NA URZĘDZIE PROBOSZCZA

z dniem 30 czerwca br.

Ks. kan. Stanisław Bruliński proboszcz parafii Romany
– mianowany proboszczem parafii Łoje
Ks. Walenty Bryc proboszcz parafii Zaręby k. Chorzel
– mianowany proboszczem parafii Wnory Stare
Ks. mgr Henryk Dąbrowski proboszcz parafii Osowiec
– mianowany proboszczem parafii Romany
Ks. Jan Domiński proboszcz parafii Wola Mystkowska
– mianowany proboszczem parafii Poryte
Ks. Gabriel Jastrzębski wikariusz w Broku
– mianowany administratorem parafii Osowiec
Ks. Janusz Kotowski proboszcz parafii Poryte
– mianowany proboszczem parafii Lelis
Ks. kan. mgr Remigiusz Krajewski proboszcz parafii Łoje
– mianowany proboszczem parafii Nowogród
Ks. mgr Janusz Malinowski kapelan DPS W Brańszczyku
– mianowany administratorem parafii Zaręby k. Chorzel
Ks. kan. Czesław Małż proboszcz parafii Nowogród
– mianowany proboszczem parafii Sokoły
Ks. kan. mgr Tadeusz Suchta proboszcz parafii Stare Wnory
– mianowany proboszczem  parafii Wola Mystkowska
Ks. kan. mgr Jan Wnorowski
– zwolniony z funkcji rektora kościoła w Wykrocie (zamieszka w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)
Ks. mgr Ryszard Żebrowski (rezydent w par. pw. Ducha Świętego w Zambrowie)
– mianowany rektorem kościoła w Wykrocie

z dniem 1 lipca br.

Ks. kan. Franciszek Lisiecki proboszcz parafii Lelis
– mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce
Ks. Krzysztof Ogrodnik kapelan DPS w Ostrołęce
– mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

IV. NOMINACJE NEOPREZBITERÓW

z dniem 25 sierpnia br.

Ks. mgr Łukasz Andrzejczyk wikariuszem w parafii Szczepankowo
Ks. mgr Paweł Brzostek wikariuszem w parafii Chorzele
Ks. mgr Marcin Budny wikariuszem w parafii Brok
Ks. mgr Marek Chojnowski wikariuszem w parafii Olszewo-Borki
Ks. mgr Tomasz Czarnowski wikariuszem w parafii Jednorożec
Ks. mgr Łukasz Gołaszewski wikariuszem w parafii Płonka Kościelna
Ks. mgr Adam Grabowski wikariuszem w parafii Wąsosz
Ks. mgr Zbigniew Jankowski wikariuszem w parafii Poręba
Ks. mgr Piotr Jarnicki  wikariuszem w parafii Kulesze Kościelne
Ks. mgr Adam Krawczyk wikariuszem w parafii Krasnosielc
Ks. mgr Tomasz Pawłowski wikariuszem w parafii Wąsewo
Ks. mgr Mariusz Szulc wikariuszem w parafii Sokoły
Ks. mgr Tomasz Święciński wikariuszem w parafii Czerwin
Ks. mgr Michał Turbaczewski wikariuszem w parafii pw. św. O. Pio w Grajewie
Ks. mgr Marcin Wasielewski wikariuszem w parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Maz.
Ks. mgr Andrzej Waszczeniuk wikariuszem w parafii Długosiodło

IV. ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE

z dniem 25 sierpnia br.

Ks. mgr Krzysztof Bałdyga (wik. par. Jelonki) – wikariuszem w Rutkach
Ks. mgr lic. Krzysztof Borys (wik. par. Krasnosielc)  – wikariuszem w Puchałach (od 1 lipca br.)
Ks. mgr lic. Piotr Burzyński (wik. par. Tykocin) – wik. w par. pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie
Ks. mgr lic. Wiesław Chmielewski (wik. par. Wąsosz) – wik. w par. pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
Ks. mgr lic. Marek Chrzanowski (wik par. Rutki) – wikariuszem w parafii Jelonki
Ks. mgr Andrzej Czyżewski (wik. par. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach) – wik. w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie
Ks. mgr Grzegorz Dębek (wik. par. Dąbrowa Wielka) – wik. w par. pw. św. Wojciecha w Wyszkowie
Ks. mgr lic. Piotr Dębek (wik. par. Wąsewo) – wik. w par. pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
Ks. mgr lic. Andrzej Godlewski (wik. par. Poręba) – wikariuszem w parafii Śniadowo
Ks. mgr Krzysztof Górski (wik. par. pw.  Bożego Ciała Łomża) – wik. w par. pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem
Ks. mgr lic. Witold Gromadzki (wik. par. pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Maz.) – wik. w par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach
Ks. mgr lic. Sławomir Idźkowski (wik. par. Łyse) – wik. w par. pw. Ducha Świętego w Zambrowie
Ks. mgr Adam Izbicki (wik. par. Myszyniec) – wik. w par. pw. św. Michała Arch. w Łomży
Ks. mgr Leszek Jastrząb (wik. par. pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Maz.) – wik. w par. pw. Krzyża Świętego w Łomży
Ks. mgr lic. Zbigniew Kierzkowski (wik. par. pw. św. O. Pio w Grajewie) – wik. w par. Rutki
Ks. mgr lic. Andrzej Klimaszewski (wik. par. Śniadowo) – wikariuszem w par. Czyżew
Ks. mgr lic. Grzegorz Kosiorek (wik. par. pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży) – wik. w par. pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie
Ks. mgr Adam Kowalewski (wik. par. pw. ChKW w Kolnie) – wikariuszem w par. Płoniawy
Ks. mgr lic. Tomasz Kurek (wik. par. Jednorożec) – wik. w par. pw. Krzyża Świętego w Łomży
Ks. mgr Cezary Ladziński (wik. par. Czerwin) – wikariuszem w parafii Radziłów
Ks. mgr Adam Luberski (wik. par. pw. św. Idziego w Wyszkowie) – wik. w par. Myszyniec
Ks. mgr lic. Andrzej Łada (wik. par. Sokoły) – wik. w par. pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej
Ks. mgr Paweł Michałczak (wik. par. Olszewo-Borki) – wik. w par. pw. Bożego Ciała w Łomży
Ks. mgr Marcin Mielnicki (wik. par. Sokoły) – wik. w par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej
Ks. mgr Tomasz Myśliwy (wik. par. Płonka Kośc.) – wik. w par. pw. Bożego Ciała w Łomży
Ks. mgr Artur Rostkowski (wik. par. pw. ChKW w Kolnie) – wik. w par. Dąbrowa Wielka
Ks. mgr lic. Arkadiusz Ryłka (wik. par. pw. Wniebowzięcia NMP w Ostr. Maz.) – wik. w par. Sokoły
Ks. mgr lic. Marek Soliwoda (wik. par. Długosiodło) –  wik. w par. pw. Świętego Krzyża w Łapach
Ks. mgr lic. Krzysztof Szakiel (wik. par. Szczepankowo) – wik. w par. Łyse
Ks. mgr lic. Robert Szulencki (wik. par. pw. Trójcy Przenajśw. w Zambrowie) – wik. w par. pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce
Ks. mgr Marek Średnicki (wik. par. Płoniawy) – wik. w par. pw. Ducha Świętego w Zambrowie
Ks. mgr lic. Jarosław Świderek (wik. par. pw. św. Wojciech w Wyszkowie) – wik. w par. Tykocinie
Ks. mgr lic. Jarosław Traczyk (wik. par. Chorzele) – wik. w par. pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce
Ks. mgr lic. Jarosław Truszkowski (wik. par. pw. Zbawiciela Świata w  Ostrołęce) – wik. w par. Szepietowo
Ks. mgr lic. Robert Ugniewski (wik. par. Radziłów) – wik. w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży

V. SKIEROWANI NA STUDIA

z dniem 25 sierpnia br.

Ks. mgr Marcin Kaczyński (wik. par. Kulesze Kościelne) – studia w Fuldzie (Niemcy)
Ks. mgr Paweł Nocko (wik. par. pw. Krzyża Świętego w Łomży) – studia z liturgiki na KUL w Lublinie
Ks. mgr Łukasz Oleksiak (wik. par. Czyżew) – studia w Rzymie
Ks. mgr Grzegorz Pędzich (wik. par. pw. ChDP w Ostrowi Maz.) – studia w Rzymie
Ks. mgr Wiesław Ołowski (wik. par. pw. Naw. NMP w Ostrołęce) – studia w Rzymie

VI. SKIEROWANI DO PRACY ZA GRANICĄ:

Ks. mgr lic. Wojciech Chudzik (ojciec duchowny WSD) – praca w Archid. Valladolid (Hiszpania)
Ks. mgr lic. Dariusz Kłosiński (wik. par. pw. Bożego Ciała w Łomży) – praca w Archidiecezji Udine (Italia)

VII SKIEROWANI NA URLOP ZDROWOTNY

Ks. mgr Cezary Lipski (wik. par. Rutki) – urlop zdrowotny od 30 czerwca br.
Ks. dr Dariusz Zakrzewski (wik. par. Dobrzyjałowo) – urlop zdrowotny od 1 lipca br.

Przeczytaj również

MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...
Oddając Krew Ratujesz Życie Uprzejmie informujemy, że trwa XIII edycja ogólnopolskiego programu pod hasłem „OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW”. Włączając się po raz kolejny do tej a...
Karambol w Grajewie – zderzenie 6 pojazdów Po godz. 4:00 na ulicy Piłsudskiego zderzyło się w sumie 6 samochodów - dwie ciężarówki i cztery auta osobowe. Samochodami łącznie podróżowało 13 osób...
Szacowanie szkód spowodowanych suszą SZANOWNI ROLNICY GMINY GRAJEWO! Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, że z dniem 4 lipca 2018r. należy stosować nowy wniosek: „Wni...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge