Kronika 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie informuje, że w dniach 10.12.2012 r. – 31.12.2012 r. na terenie powiatu grajewskiego zanotowano 88 zdarzeń, w tym 11 pożarów oraz 77 miejscowych zagrożeń.

Ogółem od początku roku zanotowano 829 zdarzeń, w tym: 206 pożarów, 615 miejscowych zagrożeń oraz 8 alarmów fałszywych. Łączna liczba poszkodowanych w powstałych zdarzeniach to 94 osoby ranne oraz 3 ofiary śmiertelne.

W dniu 27.12.2012 r. w szpitalu ogólnym w Grajewie wybuchł pożar w jednym z pomieszczeń biurowych. Prawdopodobną przyczyną jego powstania było pozostawienie włączonego piecyka elektrycznego. Działania ratowniczo – gaśnicze prowadzone były przez cztery zastępy PSP i trwały blisko godzinę. Dzięki szybkiej interwencji strażaków straty okazały się stosunkowo niewielkie, natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na około 1 mln zł.

W dniu 28.12.2012 r. około godz. 11.00 w Rajgrodzie zapalił się drewniany budynek mieszkalny. Istniało duże prawdopodobieństwo, że w palącym się budynku może znajdować się lokator. Po opanowaniu ognia przeszukano dokładnie wszystkie pomieszczenia w budynku pod kątem obecności ludzi. Wynik poszukiwań okazał się negatywny. Działania gaśnicze trwały trzy godziny i prowadzone były przez trzy zastępy z PSP oraz dwa zastępy z jednostki OSP KSRG Rajgród.

W dniu 28.12.2012 r. w Rajgrodzie, tuż po godzinie 17.00 kierujący samochodem osobowym marki Peugeot potrącił osobę pieszą. Mężczyzna w podeszłym wieku został przewieziony do szpitala. Działania ratownicze na miejscu zdarzenia prowadził zastęp jednostki OSP KSRG Rajgród.

W minionym okresie strażacy prowadzili również szereg działań związanych z usuwaniem zagrożeń spowodowanych niedrożnością i nieszczelnością przewodów kominowych, zagrożeń spowodowanych przez nawisy śnieżne i zwisające sople lodu. Strażacy jednostek OSP prowadzili działania związane z odśnieżaniem dróg na terenie powiatu.

Zdarzenia w powiecie za rok 2012 z podziałem na gminy:

Miasto/Gmina – Pożar – M/Z – A. Fałszywy
– m. Grajewo – 97 – 205 – 3
– g. Grajewo – 41 – 168 – 0
– Radziłów – 15 – 17 – 0
– Rajgród – 25 – 71 – 4
– Szczuczyn – 20 – 141 – 0
– Wąsosz – 8 – 13 – 1

Przypominamy o obowiązku poddawania kominów czyszczeniu i kontroli.

Niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach mieszkalnych jest głównym źródłem zatruć tlenkiem węgla, a także przyczyną powstania wielu pożarów.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
– ich nieszczelności,
– braku konserwacji, w tym czyszczenia,
– wad konstrukcyjnych,
– niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.

Zgodnie z art. 4, ust. 1, pkt 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380) konserwacja oraz sprawdzenie przewodów kominowych należy do obowiązków właściciela, użytkownika lub zarządcy budynku, który ponosi odpowiedzialność za ich stan.

Zgodnie z § 34, ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Zgodnie z art. 62, ust. pkt 1, lit. C i ust. 6, pkt 1 Ustawy z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być raz w roku poddawane okresowej kontroli stanu technicznego, którą powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań.

Zgodnie z § 34, ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) czynności związane z usuwaniem zanieczyszczeń w przewodach kominowych prowadzą osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Zbyt duże nagromadzenie sadzy w kominie utrudnia odprowadzanie gazów spalinowych i stwarza ogromne niebezpieczeństwo zatrucia, a także może doprowadzić do powstania pożaru w kominie, który stanowi zagrożenie dla całego obiektu w przypadku wydostania się płomieni przez nieszczelności komina (dotyczy poddasza budynku, a także powstałych pęknięć). Płomienie wydostające się z komina zagrażają również palnym pokryciom dachów budynków.

W przypadku pożaru sadzy w kominie należy wygasić palenisko, zamknąć szczelnie piec, pożar stłumić za pomocą nakładając na wylot komina tzw. sito kominowe lub przykrywając mokrą brezentową płachtą, którą należy co jakiś czas polewać wodą, wezwać straż pożarną tel. 998 lub 112.

Pożarów kominowych nie należy gasić wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowania wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie – mł. kpt. Arkadiusz Lichota.

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge