Konsultacje społeczne z Burmistrzem

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 2 ust. 6 uchwały Nr XVII/101/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1340)

Burmistrz Rajgrodu 

zawiadamia o konsultacjach społecznych

projektu uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie podziału Gminy Rajgród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajgród, pod adresem http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl w zakładce Wybory i referenda → Podział Gminy na okręgi i obwody wyborcze.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 8 sierpnia 2012 r. do 8 września 2012 r.
Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnego wyrażania opinii, składania uwag, zgłaszania propozycji. Przedkładane pismo powinno być podpisane przez wnoszącego
Opinie, uwagi i propozycje należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pok. nr 11 w terminie nie późniejszym niż 8 września 2012 r.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

 

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...
Jeden komentarz

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
  • Nieważne
    3 sierpnia 2012 at 16:31 - Odpowiedz

    Kiedy dokonacie takiego podziału w Grajewie? (obowiązek wg Kodeksu Wyborczego z 5. 01. 2011)