Konsultacje społeczne z Burmistrzem

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 2 ust. 6 uchwały Nr XVII/101/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1340)

Burmistrz Rajgrodu 

zawiadamia o konsultacjach społecznych

projektu uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie podziału Gminy Rajgród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajgród, pod adresem http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl w zakładce Wybory i referenda → Podział Gminy na okręgi i obwody wyborcze.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 8 sierpnia 2012 r. do 8 września 2012 r.
Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnego wyrażania opinii, składania uwag, zgłaszania propozycji. Przedkładane pismo powinno być podpisane przez wnoszącego
Opinie, uwagi i propozycje należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pok. nr 11 w terminie nie późniejszym niż 8 września 2012 r.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

 

Przeczytaj również

Kazimierz Gwiazdowski zastępcą przewodniczącego se... Poseł Kazimierz Gwiazdowski został wybrany w czwartek 12 października na zastępcę przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jedyny...
Zbiórka krwi   W najbliższą środę 18 października 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej organizuje akcję oddawania krwi. Jednym z celów zbiórki krwi jest pomo...
GMINA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Informacja o realizacji projektu „Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe”. Zasada pomocniczości oraz wynikające z ustaw kompete...
Powstaje kolejny mural w Grajewie Już niebawem mieszkańcy Grajewa będą mogli podziwiać kolejny mural, który powstanie tym razem na szczycie bloku TBS. Niespełna rok temu w mieście p...
Jeden komentarz

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
  • Nieważne
    3 sierpnia 2012 at 16:31 - Odpowiedz

    Kiedy dokonacie takiego podziału w Grajewie? (obowiązek wg Kodeksu Wyborczego z 5. 01. 2011)