Konsultacje społeczne z Burmistrzem

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 2 ust. 6 uchwały Nr XVII/101/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1340)

Burmistrz Rajgrodu 

zawiadamia o konsultacjach społecznych

projektu uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie podziału Gminy Rajgród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajgród, pod adresem http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl w zakładce Wybory i referenda → Podział Gminy na okręgi i obwody wyborcze.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 8 sierpnia 2012 r. do 8 września 2012 r.
Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnego wyrażania opinii, składania uwag, zgłaszania propozycji. Przedkładane pismo powinno być podpisane przez wnoszącego
Opinie, uwagi i propozycje należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pok. nr 11 w terminie nie późniejszym niż 8 września 2012 r.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

 

Przeczytaj również

Honorowe krwiodawstwo w 1 Podlaskiej Brygadzie Ob... Już 31,5 litra krwi od początku stycznia oddali żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Honorowe krwiodawstwo jest jedną z najczęstsz...
Prawie 50 tysięcy dla WOŚP W dniu 14 stycznia 2018r. podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie nr 2310, działającym przy Grajewskim Centrum Kultury było...
SM MLEKPOL z portalem kulinarnym Najlepszewkuchni.pl - pasjonaci gotowania, nowicjusze w kuchni i wszyscy Ci, którzy chcą wykorzystywać dobry polski produkt w swoim menu, mogą wpisać ...
Jeden komentarz

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
  • Nieważne
    3 sierpnia 2012 at 16:31 - Odpowiedz

    Kiedy dokonacie takiego podziału w Grajewie? (obowiązek wg Kodeksu Wyborczego z 5. 01. 2011)