Konferencja podsumowująca IV edycję projektu systemowego w Gminie Grajewo

„Program wsparcia społeczno – zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie” W dniu 6 grudnia 2012r. w „Starej kuźni” w Rudzie odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy 2012 pt.„Program wsparcia społeczno – zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji dla uczestników zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa w pojekcie. Była to IV edycja projektu systemowego, w której udział wzięło 33 osoby z terenu Gminy Grajewo. Uczestnicy projektu uzyskali kwalifikacje i uprawnienia w kursach zawodowych t.j: 1) Operator koparko – ładowarki, 2) Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych i wymianą butli gazowych, 3) Prawo jazdy kat.B, C, CE, 4) Przewóz rzeczy, 5) Nowoczesny sprzedawca, 6) Projektowanie zieleni i zakładanie ogrodów, 7) Florysta z elementami sprzedaży, 8) Zarządzanie budżetem domowym. W ramach aktywnej integracji odbyła się wizyta w spółdzielni socjalnej w Prostkach w ramach której uczestnicy zostali wzbogaceni w wiedzę utworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Ponadto w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowana została wycieczka integracyjno – edukacyjna do Białegostoku. Wszystkim uczestnikom projektu 2012r. dziękujemy za miłą współpracę. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniach dał wiele satysfakcji, zadowolenia oraz motywacji na znalezienie rozwiązań swoich problemów życiowych związanych z poszukiwaniem pracy. Kierownik Weronika Leokadia Szymanowsk

Gmina Grajewo

 

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
LI Sesja Rady Miasta Grajewo Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się L...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge