KOMUNIKAT BURMISTRZA

K O M U N I K A T

 

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo:

1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 177/2 o pow. 660 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00007363/6, położona przy ul. Żeromskiego.

cena wywoławcza netto – 47.000,00 zł + 23 % VAT ( 10.810,00 zł ) = 57.810,00 zł

wadium 11.652,00 zł.

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 178/2 o pow. 628 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00007363/6 , położona przy ul. Żeromskiego.

cena wywoławcza netto- 44.000,00 zł + 23 % VAT ( 10.120,00 zł ) = 54.120,00 zł

wadium 10.824,00 zł.

3. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 179/2 o pow. 595 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00007363/6, położona przy ul. Żeromskiego.

cena wywoławcza netto 42.000,00 zł + 23 % VAT ( 9.660,00 zł ) = 51.660,00 zł

wadium 10.332,00 zł.

4. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 180/2 o pow. 703 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00007363/6, położona przy ul. Żeromskiego.

cena wywoławcza netto 50.000,00 zł + 23 % VAT ( 11.500,00 zł ) = 61.500,00 zł

wadium 12.300,00 zł.

 

W/w nieruchomości wolne od obciążeń.

 

W/w nieruchomości zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Grajewo” znajdują się na obszarze zabudowy mieszkaniowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2012 roku o godz. 1000
w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

 

Wadium w ustalonych wysokościach należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 02 listopada 2012 roku na konto Urzędu Miasta nr:

56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta/.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywajacej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Szczegółowe informacje o warunkach dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godz. 730 – 1530/, kontakt telefoniczny pod nr /086/ 273 – 08 – 24 lub 273 – 08 – 25.

Grajewo dnia 2012.09.24.

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie na os. Broniewskiego stanowiącej własność miasta Grajewo:

 

nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni w konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 60,50 m2 ,oznaczona nr 1818/40 o powierzchni 146m2
posiadająca urządzoną księgę wieczystą KWLM1G/00000238/2 , położona na os. Broniewskiego.

 

cena wywoławcza – 100.000,00 zł

 

wadium – 20.000,00 zł

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

 

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2012 roku o godz. 1000 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

 

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 02 listopada 2012 roku na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

 

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 730 –1530 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.

Przeczytaj również

MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...
Oddając Krew Ratujesz Życie Uprzejmie informujemy, że trwa XIII edycja ogólnopolskiego programu pod hasłem „OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW”. Włączając się po raz kolejny do tej a...
Karambol w Grajewie – zderzenie 6 pojazdów Po godz. 4:00 na ulicy Piłsudskiego zderzyło się w sumie 6 samochodów - dwie ciężarówki i cztery auta osobowe. Samochodami łącznie podróżowało 13 osób...
Szacowanie szkód spowodowanych suszą SZANOWNI ROLNICY GMINY GRAJEWO! Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, że z dniem 4 lipca 2018r. należy stosować nowy wniosek: „Wni...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge