Jesienna ofensywa PO

Jesień w działalności lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej RP w powiecie grajewskim to okres podsumowań efektów dotychczasowej pracy i planowania zadań na kolejny rok. Taki właśnie cel przyświecał zebraniu członków Koła PO w Grajewie, które odbyło się 25 października.

Pierwsza część spotkania poświęcona była podsumowaniu efektów pracy partii w ostatnich miesiącach. Przewodniczący Powiatu PO Stanisław Adam Doliwa za jeden z ważniejszych uznał dofinansowanie z funduszy europejskich budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z krytą pływalnią oraz zapleczem SPA w Grajewie. Znalazło to potwierdzenie w podziękowaniach za zaangażowanie i pomoc w tym ambitnym przedsięwzięciu ze strony Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Jacka Piorunka i Burmistrza Grajewa Adama Kiełczewskiego. Przewodniczący przedstawił również krótką historię tego projektu w działalności lokalnych struktur partii. W swoim sprawozdaniu podkreślił, że “budowa krytej pływalni w naszym mieście była jednym z priorytetów Platformy od początku powstania jej struktur w powiecie”.

 

Długi jesienny wieczór sprzyjał również dyskusji o priorytetach Platformy Obywatelskiej na najbliższe miesiące. Za najważniejsze członkowie grajewskiego koła uznali:

1. Zmianę uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży mieszkań komunalnych.

2. Uregulowanie kwestii dworca autobusowego oraz poboru opłat za postój przewoźnika na przystankach miejskich (stosowny projekt uchwały został już złożony na ręce przewodniczącego rady miasta; radni PO zostali  przez burmistrza Grajewa zaproszeni do udziału grupie roboczej ds. zmiany lokalizacji dworca ).

3. Utworzenie zakupowej grupy energetycznej, skupiającej jednostki miejskie (celem uzyskania oszczędności na sprzedaży energii).

4. Wykonanie ekspertyzy uciążliwości akustycznych na odcinku ul. Ełckiej, a następnie podjęcie kroków prawnych wobec GDDKiA.

5. Lobbing na rzecz budowy lub adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na żłobek (w ramach rządowego konkursu wspierania gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – Działanie 1.5 Programu Kapitał Ludzki).

6. Lobbing u władz województwa i GDDKiA na rzecz modernizacji ul. Piłsudskiego.

Ustalono również osoby, które będą pilotować powyższe zadania. Za 1 i 2 odpowiedzialny będzie Radny Adam Jankowski; za 3 i 4 Radny Krzysztof Jamrozy; za 5 i 6 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Stanisław Adam Doliwa. Jednocześnie przyjęto harmonogram realizacji powyższych projektów oraz osoby wspierające poszczególne zadania (polityków PO) we władzach regionalnych i krajowych.

 

W dalszej części spotkania dokonano analizy aktualnej sytuacji w mieście i powiecie. Poprzez aklamację przyjęto stanowisko Platformy w sprawie projektu uchwały likwidującej Straż Miejską w Grajewie. Członkowie koła poparli także zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie prawidłowości pobierania opłaty targowej i nadzoru nad działaniami inkasenta ze strony Urzędu Miasta.

 

www.pograjewo.pl

 

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge