Informacja o budowie oczyszczalni ścieków

Informacja o stanie realizacji projektu „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grajewo”. Gmina Grajewo w dniu 05.10.2012r. wszczęła procedurę postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy budowy naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oferty mają być składane do dnia 26.10.2012r. do godz. 10:00.

Zastosowana technologia przy budowie naturalnych oczyszczalni ścieków opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i chemicznej. Wymienione procesy przebiegać będą w osadniku oraz filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków. Tak oczyszczone ścieki będą doczyszczane w denitryfikacyjnym złożu korzeniowym. Złoże będzie siedliskiem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt wodno-bagiennych. W wyniku intensywnych procesów samooczyszczania doprowadzane ścieki do złoża denitryfikacyjnego zostaną w takim stopniu oczyszczone, że umożliwią one w nim również życie i rozwój różnych gatunków ryb. Nadmiar wody ze złoża odprowadzany będzie do gruntu.

W wyniku realizacji projektu ma zostać wybudowanych 434 sztuk oczyszczalni o następujących wariantach:
I wariant 4 RLM (czyli dla rodziny czteroosobowej) – 176 szt.; II wariant 6 RLM – 161 szt.; III wariant 8 RLM – 65 szt.; IV wariant 10 RLM – 30 szt.; V wariant 4 RLM grawitacyjna – 1 szt.; VI wariant 6 RLM Murek – 1 szt.

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu pozwoli na urealnienie wartości cenowej poszczególnych wariantów oczyszczalni. Następnie przed przystąpieniem do realizacji I etapu którego termin wykonania określony jest do IX 2013 roku, z wykonaniem 200 sztuk oczyszczalni zostaną podpisane umowy darowizny z osobami ujętymi w projekcie.

Umowa darowizny określać będzie wysokość kwoty pieniężnej stanowiącej 20-25% wartości danego wariantu oczyszczalni. Osoby które nie podpiszą umowy nie będą przewidziane do realizacji w ich nieruchomościach przydomowych oczyszczalni. Kwota darowizny musi być wpłacona przed planowaną budową oczyszczalni. W miejsce osób rezygnujących z budowy oczyszczalni będą mogły wejść inne osoby jeśli będą zainteresowane, które poniosą koszt dokumentacji projektowej i uwzględnione będą w II etapie tj. do IX 2014r. Ogólny stan 434 sztuk oczyszczalni do wybudowania nie może zostać zwiększony.

W I etapie realizowane będą przydomowe oczyszczalnie w następujących miejscowościach: Boczki Świdrowo, Chojnówek, Cyprki, Konopki, Konopki Kolonie, Koszarówka, Koty Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Popowo, Sikora, Szymany, Szymany Kolonie, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Łękowo, Mareckie. UG Grajewo

Przeczytaj również

MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...
Oddając Krew Ratujesz Życie Uprzejmie informujemy, że trwa XIII edycja ogólnopolskiego programu pod hasłem „OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW”. Włączając się po raz kolejny do tej a...
Karambol w Grajewie – zderzenie 6 pojazdów Po godz. 4:00 na ulicy Piłsudskiego zderzyło się w sumie 6 samochodów - dwie ciężarówki i cztery auta osobowe. Samochodami łącznie podróżowało 13 osób...
Szacowanie szkód spowodowanych suszą SZANOWNI ROLNICY GMINY GRAJEWO! Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, że z dniem 4 lipca 2018r. należy stosować nowy wniosek: „Wni...
Jeden komentarz

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
  • kamil
    11 października 2012 at 15:09 - Odpowiedz

    brawo panie wójcie