Informacja o budowie oczyszczalni ścieków

Informacja o stanie realizacji projektu „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grajewo”. Gmina Grajewo w dniu 05.10.2012r. wszczęła procedurę postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy budowy naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oferty mają być składane do dnia 26.10.2012r. do godz. 10:00.

Zastosowana technologia przy budowie naturalnych oczyszczalni ścieków opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i chemicznej. Wymienione procesy przebiegać będą w osadniku oraz filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków. Tak oczyszczone ścieki będą doczyszczane w denitryfikacyjnym złożu korzeniowym. Złoże będzie siedliskiem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt wodno-bagiennych. W wyniku intensywnych procesów samooczyszczania doprowadzane ścieki do złoża denitryfikacyjnego zostaną w takim stopniu oczyszczone, że umożliwią one w nim również życie i rozwój różnych gatunków ryb. Nadmiar wody ze złoża odprowadzany będzie do gruntu.

W wyniku realizacji projektu ma zostać wybudowanych 434 sztuk oczyszczalni o następujących wariantach:
I wariant 4 RLM (czyli dla rodziny czteroosobowej) – 176 szt.; II wariant 6 RLM – 161 szt.; III wariant 8 RLM – 65 szt.; IV wariant 10 RLM – 30 szt.; V wariant 4 RLM grawitacyjna – 1 szt.; VI wariant 6 RLM Murek – 1 szt.

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu pozwoli na urealnienie wartości cenowej poszczególnych wariantów oczyszczalni. Następnie przed przystąpieniem do realizacji I etapu którego termin wykonania określony jest do IX 2013 roku, z wykonaniem 200 sztuk oczyszczalni zostaną podpisane umowy darowizny z osobami ujętymi w projekcie.

Umowa darowizny określać będzie wysokość kwoty pieniężnej stanowiącej 20-25% wartości danego wariantu oczyszczalni. Osoby które nie podpiszą umowy nie będą przewidziane do realizacji w ich nieruchomościach przydomowych oczyszczalni. Kwota darowizny musi być wpłacona przed planowaną budową oczyszczalni. W miejsce osób rezygnujących z budowy oczyszczalni będą mogły wejść inne osoby jeśli będą zainteresowane, które poniosą koszt dokumentacji projektowej i uwzględnione będą w II etapie tj. do IX 2014r. Ogólny stan 434 sztuk oczyszczalni do wybudowania nie może zostać zwiększony.

W I etapie realizowane będą przydomowe oczyszczalnie w następujących miejscowościach: Boczki Świdrowo, Chojnówek, Cyprki, Konopki, Konopki Kolonie, Koszarówka, Koty Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Popowo, Sikora, Szymany, Szymany Kolonie, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Łękowo, Mareckie. UG Grajewo

Przeczytaj również

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach proje... W Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie dobiegają końca zajęcia z doradcą zawodowym           w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”...
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny- nabór Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Milowy krok" w Grajewie funkcjonuje od września br. Przyjmuje on dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Wznowił on swój nabó...
Nauczyciel na Medal – medale wręczone Można uznać, że był to swoisty Dzień Nauczyciela choć mamy grudzień. W sobotę, 9 grudnia podczas uroczystej gali zakończyliśmy naszą akcję „Nauczyci...
Henryka Jagielska nową radną Rady Miasta Grajewa Według nieoficjalnych wyników w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Grajewo nową radną okręgu nr 16 została Henryka Jagielska. Prawo do głosowani...
Jeden komentarz

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
  • kamil
    11 października 2012 at 15:09 - Odpowiedz

    brawo panie wójcie