Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Grajewo

Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. firmą odbierającą odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy Grajewo jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać zgodnie ze złożoną deklaracją
do 15 dnia każdego miesiąca w kasie urzędu bądź na rachunek bankowy nr : 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010 bez oczekiwania na wezwanie.

Obowiązujące stawki na terenie gminy Grajewo

Odpady zbierane w sposób:

S E L E K T Y W N Y

Z M I E S Z A N Y

gospodarstwo 1 osobowe – 9,00

gospodarstwo 1 osobowe – 14,00

gospodarstwo 2 osobowe – 17,00

gospodarstwo 2 osobowe – 26,00

gospodarstwo 3 osobowe – 24,00

gospodarstwo 3 osobowe – 36,00

gospodarstwo 4 osobowe – 30,00

gospodarstwo 4 osobowe – 45,00

gospodarstwo 5 osobowe – 37,00

gospodarstwo 5 osobowe – 55,00

gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 42,00

gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 63,00

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie przy ul. Ekologicznej.

GODZINY OTWARCIA 700 1800 od poniedziałku do piątku

DO PSZOK-U DOSTARCZAMY NIEODPŁATNIE ODPADY TAKIE JAK:

Przeterminowane leki,

Odpady zielone,

Zużyte baterie i akumulatory,

Zużyte opony,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Metale,

Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

Papier i tekturę,

Odpady budowlane i rozbiórkowe,

Szkło bezbarwne i kolorowe,

Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje),

Opakowania wielomateriałowe,

Tworzywa sztuczne typu PET oraz plastik przemysłowo – gospodarczy.

S E G R E G U J E M Y

S Z K Ł O

Wrzucamy:

Ø butelki i słoiki używane do napojów i żywności

Ø butelki po napojach alkoholowych

Ø szklane opakowania po kosmetykach

Zaleca się

Wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

NIE wrzucamy:

Ø luster,

Ø szklanek,

Ø porcelany i ceramiki,

Ø szkła zbrojonego i okiennego (szyb),

Ø zużytych żarówek, lamp jarzeniowych

Ø szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC.

T W O R Z Y W A S Z T U C Z N E I O D P A D Y W I E L O M A T E R I A Ł O W E

Wrzucamy:

Ø butelki po napojach, sokach,

Ø opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, płynach do mycia naczyń itp.),

Ø plastikowe zakrętki,

Ø kubki po produktach mlecznych,

Ø kartony po mleku i napojach,

Ø plastikowe torebki, reklamówki, worki i inne folie,

Zaleca się

Zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

NIE wrzucamy:

Ø strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,

Ø nie opróżnione opakowania po lekach, farbach, lakierach i olejach

Ø butelek po płynach chłodniczych,

Ø butelek i pojemników po smarach,

Ø opakowań po lekarstwach,

Ø folii rolniczej.

P A P I E R

Wrzucamy:

Ø opakowania z papieru i tektury,

Ø gazety i czasopisma,

Ø katalogi, prospekty, foldery,

Ø papier szkolny i biurowy,

Ø książki i zeszyty,

Ø torebki papierowe, papier pakowy

Pamiętaj

by papier był suchy.

NIE wrzucamy:

Ø zabrudzonego i tłustego papieru,

Ø papier powlekany folią i kalkę,

Ø kartony po mleku i napojach,

Ø pieluch jednorazowych,

Ø podpasek,

Ø artykułów i papierów higienicznych,

Ø worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych.

M E T A L E

Wrzucamy:

Ø puszki po napojach,

Ø puszki po konserwach,

Ø metalowe nakrętki i kapsle,

Ø aluminiowe folie,

Ø inny drobny złom

Nie wrzucamy:

Ø baterii i akumulatorów,

Ø puszek i opakowań po farbach i lakierach,

Ø opakowań metalowych z jakąkolwiek zawartością

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH „NIESEGREGOWANYCH”

W OKRESIE LIPIEC – GRUDZIEŃ 2013 R.

NA TERENIE GMINY GRAJEWO

O D P A D Y Z M I E S Z A N E

Nr

trasy

M I E J S C O W O Ś C I

M i e s i ą c e

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

dzień

dzień

dzień

dzień

dzień

dzień

1

Wojewodzin, Wspólnoty Mieszkaniowe w Wojewodzinie, Łękowo, Wierzbowo

12

12

11

11

8

9

2

Kacprowo, Okół, Łosewo, Modzele, Łojki, Gackie, Pieniążki

15

14

13

14

13

11

3

Grozimy, Godlewo, Zaborowo, Brzozowa, Lipińskie, Sienickie, Białaszewo Kolonie, Sojczynek

17

16

16

16

15

13

4

Białaszewo, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje

19

19

18

18

18

16

5

Popowo, Boczki-Świdrowo, Dybła, Mareckie,

Wspólnoty Mieszkaniowe w Wojewodzinie

22

21

20

21

20

18

6

Białogrądy, Ruda

24

23

23

23

22

20

7

Podlasek, Sojczyn Borowy, Przechody, Kapice, Sojczyn Grądowy

26

26

25

25

25

23

8

Koszarówka, Elżbiecin , Danówek, Toczyłowo,

Koty-Rybno, Szymany, Szymany Kolonie , Łamane Grądy

29

28

27

28

27

27

9

Chojnówek, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Cyprki, Flesze, Uścianki, Konopki, Konopki Kolonie, Mierucie

31

30

30

30

29

30

Prosimy, aby w dniu wywozu wynikającego z tabeli wystawić pojemnik na śmieci od godz. 7.00 przed posesją przy drodze.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH „SEGREGOWANYCH”

W OKRESIE LIPIEC – GRUDZIEŃ 2013 R.

NA TERENIE GMINY GRAJEWO

O D P A D Y S E G R E G O W A N E

Nr

trasy

M I E J S C O W O Ś C I

M i e s i ą c e

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

dzień

dzień

dzień

dzień

dzień

dzień

1

Wojewodzin, Wspólnoty Mieszkaniowe w Wojewodzinie, Łękowo, Wierzbowo

2

1

3

1

5

3

2

Kacprowo, Okół, Łosewo, Modzele, Łojki, Gackie, Pieniążki

4

6

5

3

7

5

3

Grozimy, Godlewo, Zaborowo, Brzozowa, Lipińskie, Sienickie, Białaszewo Kolonie, Sojczynek

9

8

10

8

12

10

4

Białaszewo, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje

11

13

12

10

14

12

5

Popowo, Boczki-Świdrowo, Dybła, Mareckie,

16

16

17

15

19

17

6

Białogrądy, Ruda

18

20

19

17

21

19

7

Podlasek, Sojczyn Borowy, Przechody, Kapice, Sojczyn Grądowy

23

22

24

22

26

24

8

Koszarówka, Elżbiecin, Danówek, Toczyłowo,
Koty-Rybno, Szymany, Szymany Kolonie, Łamane Grądy

25

27

26

24

28

30

9

Chojnówek, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Cyprki, Flesze, Uścianki, Konopki, Konopki Kolonie, Mierucie

30

29

27

29

27

31

Prosimy, aby w dniu wywozu wynikającego z tabeli wystawić worki od godz. 7.00 przed posesją przy drodze.

 

 


Przeczytaj również

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018 11 listopada 2018 r. - Narodowe Święto Niepodległości  Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w Kościele pw. Trój...
Umowa na zagospodarowanie Parku Solidarności W dniu 29 października 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowaniu Parku Solidarności ...
„ZNICZ 2018” – ostrzeżenia i zmiany w organi... W najbliższych dniach większość z nas odwiedzi groby swoich bliskich. W wielu przypadkach będzie się to wiązało z pokonaniem znacznych odległości, cza...
“ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – PODAJ DALEJ!”... Grajewscy mundurowi wspólnie z młodzieżą ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, w ramach akcji „Podaj dalej”, rozdawali elementy odblaskowe przy jednym ...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge