Grupowe wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP rozpoczęły się grupowe zajęcia
warsztatowe z psychologiem, które są realizowane w ramach programu „Od szkolenia
do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkań z psychologiem uczestnicy pozyskają umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, poznają przyczyny stresu oraz poznają sposoby reagowania na sytuacje trudne. W kolejnej części zajęć młodzi ludzie zapoznają się z pojęciem asertywności, stylu jej wykorzystania jako metody ochrony własnych praw poprzez wykorzystanie odpowiednich technik komunikacyjnych. Beneficjentom zostały przedstawione techniki motywacji, które służą planowaniu działań adekwatnych do osiągniecia założonych celów, poprzez nabycie umiejętności odpowiedniego zarządzania pracą i czasem niezbędnym na współczesnym rynku pracy. Prowadząca warsztaty zapoznała również młodzież z pojęciem komunikacji interpersonalnej. W ramach zajęć uczestnicy poznali różnice w skutecznej komunikacji, wynikające z porozumiewania się, z zastosowaniem informacji zwrotnej. Poruszono również temat identyfikacji wartości, jakimi beneficjenci chcą się kierować w życiu, ze szczególnym uwzględnieniem planów zawodowych, ponieważ zrozumienie własnych wartości ułatwia podejmowanie decyzji życiowych i wyborów wymagających często poświęcenia jednych spraw dla drugich. Odkrycie własnych wartości zostanie przełożone na konkretne wybory
i działania. Kolejnym etapem zajęć z psychologiem będą spotkania indywidualne
z beneficjentami projektu.

Sporządziła i fot.: Anna Bednarko – opiekun grupy

W załączeniu zdjęcie:
Nr 1: Beneficjenci projektu podczas grupowych zajęć z psychologiem,
dn. 05.02.2018 r.                                                              

Przeczytaj również

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2030, z 2018r. poz. 1467), n...
Plac zabaw w Sojczynie Borowym Wielką radość sprawił dzieciom nowy plac zabaw, który pojawił się w Sojczynie Borowym dzięki działaniom Wójta Gminy Grajewo oraz okolicznym sołectwom....
Umowa na realizację kolejnego projektu podpisana Dziś Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją...
Rozpoczęła się budowa drugiej jezdni obwodnicy Szc... Rozpoczęła się budowa tzw. drugiej jezdni do już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, elementu trasy S61 Via Baltica. We wtorek (16.10) na placu budowy w...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge