„Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Centrum Integracji Społecznej w Grajewie realizują  projekt „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. W projekcie zostały przewidziane do zrealizowania kursy zawodowe, dla osób bezrobotnych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w celu poprawy swojej pozycji na rynku pracy.

W ramach zadania zleconego przez CIS zaproponowano następujące kursy zawodowe:

– kurs operatora wózków widłowych,

– prawo jazdy kat. B,

– kurs kwalifikacji wstępnej D i DE.

Oprócz kursów zawodowych uczestnicy projektu brali udział w warsztatach porządkowo – ogrodniczym oraz opiekuna osób starszych i chorych.

Dodatkowo uczestnikom zrealizowano kurs ECDL.

Wszyscy uczestnicy projektu odbyli indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem oraz uczestniczyli w treningu umiejętności społecznych.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy w ramach zatrudnienia socjalnego w CIS odbywali praktykę w grajewskim szpitalu, domu pomocy społecznej oraz w PUK.

W dniu 27.12.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyło się spotkanie promocyjno – ewaluacyjne, w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta Grajewo Pan Dariusz Latarowski, Zastępca Burmistrza Pan Maciej Bednarko, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Pani Halina Muryjas – Rząsa, Radny Miasta Grajewo Pan Andrzej Mścichowski, Pan Mirosław Mielczarek – Prezes Zarządu PUK oraz Pan Tomasz Cebeliński –  Członek Zarządu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie Pani Barbara Pieńkowska oraz Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Grajewie Pani Izabela Randzio. Zaproszono również trenerów prowadzących szkolenia, warsztaty, kursy oraz pracowników MOPS i CIS w Grajewie, którzy uczestniczyli w realizacji projektu.

Burmistrz Miasta wraz z Dyrektor MOPS oraz Kierownikiem CIS wręczyli uczestnikom dyplomy oraz zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie a także gadżety promocyjne.

Dzięki rozpisanym projektom unijnym osoby bezrobotne mogą podnosić swoje kwalifikacje, co w przyszłości może zaowocować znalezieniem pracy, a w efekcie zmniejszyć występujące bezrobocie.

Przeczytaj również

Plac zabaw w Sojczynie Borowym Wielką radość sprawił dzieciom nowy plac zabaw, który pojawił się w Sojczynie Borowym dzięki działaniom Wójta Gminy Grajewo oraz okolicznym sołectwom....
Umowa na realizację kolejnego projektu podpisana Dziś Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją...
Debata kandydatów na Burmistrza Grajewa W środę 10.10. 2018r. na antenie Radia Białystok odbyła się debata kandydatów na Burmistrza Miasta Grajewo. Zapraszamy do wysłuchania debaty  ...
Oświadczenie Burmistrza Miasta Grajewo Kochani, Postanowiłem sobie, że nie będę reagował na bezmyślne prowokacje zamieszczane na portalach społecznościowych, ale dziś zrobię odstępstwo, ...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge