„Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Centrum Integracji Społecznej w Grajewie realizują  projekt „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. W projekcie zostały przewidziane do zrealizowania kursy zawodowe, dla osób bezrobotnych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w celu poprawy swojej pozycji na rynku pracy.

W ramach zadania zleconego przez CIS zaproponowano następujące kursy zawodowe:

– kurs operatora wózków widłowych,

– prawo jazdy kat. B,

– kurs kwalifikacji wstępnej D i DE.

Oprócz kursów zawodowych uczestnicy projektu brali udział w warsztatach porządkowo – ogrodniczym oraz opiekuna osób starszych i chorych.

Dodatkowo uczestnikom zrealizowano kurs ECDL.

Wszyscy uczestnicy projektu odbyli indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem oraz uczestniczyli w treningu umiejętności społecznych.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy w ramach zatrudnienia socjalnego w CIS odbywali praktykę w grajewskim szpitalu, domu pomocy społecznej oraz w PUK.

W dniu 27.12.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyło się spotkanie promocyjno – ewaluacyjne, w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta Grajewo Pan Dariusz Latarowski, Zastępca Burmistrza Pan Maciej Bednarko, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Pani Halina Muryjas – Rząsa, Radny Miasta Grajewo Pan Andrzej Mścichowski, Pan Mirosław Mielczarek – Prezes Zarządu PUK oraz Pan Tomasz Cebeliński –  Członek Zarządu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie Pani Barbara Pieńkowska oraz Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Grajewie Pani Izabela Randzio. Zaproszono również trenerów prowadzących szkolenia, warsztaty, kursy oraz pracowników MOPS i CIS w Grajewie, którzy uczestniczyli w realizacji projektu.

Burmistrz Miasta wraz z Dyrektor MOPS oraz Kierownikiem CIS wręczyli uczestnikom dyplomy oraz zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie a także gadżety promocyjne.

Dzięki rozpisanym projektom unijnym osoby bezrobotne mogą podnosić swoje kwalifikacje, co w przyszłości może zaowocować znalezieniem pracy, a w efekcie zmniejszyć występujące bezrobocie.

Przeczytaj również

Spotkanie mieszkańców okręgu 11 z Burmistrzem Kolejne spotkanie dotyczące okręgu radnego Jerzego Fidury za nami. Głównym powodem, dla którego zaproszono burmistrza Grajewa było przede wszystkim uz...
Budżet Obywatelski – zobacz filmy promujące ... https://www.youtube.com/watch?v=CCsF4WRVUK4   https://www.youtube.com/watch?v=XK-rhHzle_g&feature=youtu.be   https://www.you...
Grajewo: Tłumy przeszły w orszaku Trzech Króli W święto Trzech Króli tłumy Grajewian przeszły głównymi ulicami Grajewa. Licznie zebrani grajewianie pełni pozytywnej energii barwnie przebrani...
WZOROWY SAMORZĄDOWIEC Nagroda oraz tytuł „Wzorowa Gmina” został przyznany w kategorii WZOROWY SAMORZĄDOWIEC Wójtowi Gminy Grajewo za jego wieloletni wkład w rozwój Gminy Gr...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge